Slavernijverleden. Onze moderne erfzonde? | Lezing en gesprek met cultuurhistoricus Coen van Galen en theoloog Janneke Stegeman
Slavernijverleden. Onze moderne erfzonde? | Lezing en gesprek met cultuurhistoricus Coen van Galen en theoloog Janneke Stegeman Foto: - Aitoff via Pixabay

Slavernijverleden. Onze moderne erfzonde?

maandag 28 november 2022 20:00 t/m 21:30

Kun je schuld dragen voor gebeurtenissen die zich ver vóór je geboorte hebben voltrokken? En kun je verantwoordelijkheid nemen voor de context waarin je wordt geboren?

Steeds meer overheidsinstanties en organisaties nemen verantwoordelijkheid voor de rol die hun voorgangers hebben gespeeld in bijvoorbeeld het slavernijverleden. Ook in de Bijbel speelt erfelijke schuld en verantwoordelijkheid een grote rol, in de vorm van de erfzonde. Welke parallellen zijn er tussen de Bijbelse erfzonde en de problemen die vroegere generaties doorgeven aan de onze huidige maatschappij? Kom en luister naar historicus Coen van Galen en theoloog Janneke Stegeman en leer of het concept van de erfzonde ons kan helpen om met het slavernijverleden om te gaan.

Verloren onschuld

De mens is volgens de Bijbel al vroeg haar onschuld kwijtgeraakt. Met het eten van de boom van kennis van goed en kwaad ging het al mis bij Adam en Eva. Volgens de christelijke leer wordt ieder mens sindsdien geboren in zonde, schuld en gebrek. Aan deze schuld is niet te ontsnappen, ook al hebben we niet hoogstpersoonlijk van de verboden vrucht gegeten. 

Zo is er nu ook niemand persoonlijk betrokken geweest bij de slavenhandel van de VOC. Desondanks hechten veel mensen waarde aan excuses voor wat toen heeft plaatsgevonden, en worden maatschappelijke gevolgen als systematisch racisme en discriminatie steeds vaker erkend. 

Historicus Coen van Galen en theoloog Janneke Stegeman vertellen over de bijbelse erfzonde en de toepasbaarheid hiervan op een moderne maatschappij die worstelt met een slavernijverleden. Is het slavernijverleden onze moderne erfzonde?

Over de sprekers

Coen van Galen is docent Oude en Sociale geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de geschiedenis van mensen die in slavernij leefden en hoe slavernij tot op heden in de maatschappij doorwerkt. Samen met vrijwilligers heeft hij onder andere de slavenregisters van Suriname en Curaçao online beschikbaar gemaakt voor (genealogisch) onderzoek.

Janneke Stegeman is theoloog gespecialiseerd in het Oude Testament. Ze onderzoekt de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze tradities. Daarnaast was ze Theoloog des Vaderlands en publiceerde ze diverse publieksboeken.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Locatie