Romeinse graven op de Mariënburg
Romeinse graven op de Mariënburg Foto: Gemeente Nijmegen

Romeinse graven op de Mariënburg

zondag 21 augustus 2022 13:00 t/m zondag 28 augustus 17:00

Bij de aanleg van het huidige Mariënburgplein vond in 1998 en 1999 uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Rond de Mariënburgkapel, het huidige Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, werden daarbij talrijke graven gevonden die deel uitmaakten van een laatromeins en vroegmiddeleeuws grafveld uit de 5e tot en met de 7e eeuw. Dit was misschien wel het omvangrijkste grafveld uit die periode in Nederland, met een geschat totaal aantal van 7500 tot 10.000 begravingen. Uit de vondsten bleek bovendien dat na het instorten van keizerlijk gezag in deze regio in de vijfde eeuw er wel degelijk nog mensen woonden in Nijmegen.

Van 21 tot en met 28 augustus, tijdens het Limes-publiekscongres, zijn in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vondsten te zien uit dit grafveld. Kom dus langs om te zien wat een 5e-eeuwse Nijmegenaar mee kreeg in zijn of haar graf!