Afbeelding
Foto: Image - New Africa via Shutterstock

Sociale media en het kapitalistische systeem

donderdag 26 januari 2023 20:00 t/m 21:30

De groei van sociale media heeft een ideale basis gevormd om boosheid en frustratie te uiten en te delen. Sociale media zijn inmiddels een groot onderdeel van ons economische en politieke systeem. Ze bieden niet zozeer een product, maar wel een platform voor meningen. Het gevolg is dat gevoelens van ongenoegen gebruikt en uitgebuit worden door populisten en autoritaire leiders. Kom en leer van filosoof Joseph Vogl hoe het kapitalistische systeem achter sociale media profiteert van deze gevoelens van ongenoegen. 

Koesteren van ongenoegen

Machtige nieuwe social media platformen proberen zo veel mogelijk geld te verdienen door het omzetten van online posts in geld. Dit beïnvloedt onze maatschappij en hervormt onze economie, zegt Joseph Vogl. Hoe groter de betrokkenheid die social media posts genereren, hoe meer geld er wordt verdiend. Als gevolg worden mensen in gefragmenteerde en tegenstrijdige groepen gedrukt. Kortom: ongenoegen wordt gevoed door de manier waarop platformkapitalisme werkt. 

Erosie van de democratie

Sociale media zouden een plaats kunnen zijn om verschillende meningen te uiten. Echter, deze potentie is in de kiem gesmoord, aangezien social media platformen zijn gestoeld op kapitalistische principes. Financiële winst wordt gezien als zeer waardevol, zelfs wanneer het mensen uit elkaar drijft en leidt tot afwijzing. Dit kan worden doorgetrokken naar migranten, buitenlanders, en andere groepen die ‘afwijken’ van de norm. Het kan zelfs leiden tot erosie van de democratische procedures, geeft Joseph Vogl aan. 

In zijn lezing laat Joseph Vogl zien op welke manieren sociale media en kapitaal verbonden zijn, en hoe dit transformeert in onze economie en maatschappij. Na zijn lezing bespreekt hij de sociale en politieke impact van platformkapitalisme met econoom Ivan Boldyrev. Kan de bedreiging van onze democratische maatschappij worden gekanteld? En welke acties zijn daar voor nodig? Ethicus Mira Vegter modereert de discussie. 

De voertaal is Engels.  

Over de sprekers

Joseph Vogl is een filosoof en professor Modern German Literature, Cultural and Media Studies op de Humboldt-Universität in Berlijn en Regular Visiting Professor op de Princeton University. Zijn onderzoek en onderwijs omvat literatuur van de 18e tot de 20e eeuw, media en esthetiek, culturele en politieke theorie. In zijn huidige onderzoek focust hij zich op de geschiedenis van de financiële economie en literatuur, en de “poetics of knowledge”. In 2022 is zijn boek Capital and Ressentiment uitgekomen. 

Ivan Boldyrev is een econoom en filosoof. Hij werkt als assistent professor van geschiedenis en filosofie van economie bij de Chair for Economic Theory and Policy aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek focust hij vooral op de manieren waarop economische ideeën en theorieën van belang zijn voor beleid en voor bredere contexten. 

Mira Vegter is assistent professor van Ethics and Healthcare aan de IQhealthcare Radboudumc. Zij modereert deze avond. 

Deelname

Deelname kost €7,50 euro | RU medewerkers en Alumni Benefits kaarthouders betalen €5 euro | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees hebben gratis toegang. 

Locatie