Poster expositie
Poster expositie Foto: AWN regio Nijmegen

Sloebers van de Waalkade

zondag 1 oktober 2023 14:00 tot zondag 29 oktober 17:00

Hoe leefden onze voorouders ruim tweehonderd jaar geleden? Geen goud wat er blinkt in deze expositie, maar dagelijkse gebruiksvoorwerpen van gewone mensen. Opgegraven door de gemeente Nijmegen. Gesorteerd, gereconstrueerd en beschreven door gewone mensen van nu: vrijwilligers van de AWN, Nederlandse Archeologievereniging, afdeling Nijmegen. Kom kijken en ontdek met ons hoe er werd gewerkt, geleefd en geloofd, gegeten en gepoept in een heel klein stukje Nijmegen, vlakbij de Stevenspoort. Gratis toegang, van 1 t/m 29 oktober op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in het Besiendershuis, Steenstraat 26-28 in Nijmegen.

Een cold case vol verhalen! 

In 1996 voert de gemeente Nijmegen een opgraving uit voorafgaand aan nieuwbouw ter hoogte van de huidige hoek Waalkade/Lage Markt. Het materiaal belandt in het depot want voor uitwerking is op dat moment geen tijd en geld. Als in 2020 Covid 19 in Nederland heerst kunnen de vrijwilligers van de Nijmeegse afdeling van de AWN niet terecht in hun werkruimte in het Archeologisch Depot. De cold case ‘Waalkade’ komt in beeld als project om thuis aan te kunnen werken. Kratten materiaal worden in kleine groepjes uitgezocht en gesplitst. Vragen en leuke vondsten delen we (nu nog) via een WhatsApp-groep. 

Vragen en antwoorden

Als we na de Corona-crisis verder kunnen in de werkruimte gaan we aan de slag met puzzelen, reconstrueren en determineren van het materiaal. We kijken naar de opgravingsgegevens en overleggen met professionals. De resultaten leveren steeds meer antwoorden, maar ook vragen op! Het resultaat van ons werk zie je nu in het Besiendershuis. We tonen niet alleen wat we gevonden hebben, maar ook hoe het proces is verlopen en wat het materiaal ons vertelt. Als bezoeker kun je met archeologisch materiaal aan de slag. Voor kinderen is er genoeg te zien en te doen. En er is altijd iemand uit het team aanwezig om onze verhalen te vertellen. Zie ook onze website www.awnregionijmegen.nl/expositie voor meer info en de openingstijden. In de herfstvakantie extra openingstijden.

Locatie