Open azc dag: ‘FF buurten’

zaterdag 23 september 2023 13:00 tot 16:00

NIJMEGEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen.  

Zaterdag 23 september staan ook de deuren van de locatie in Nijmegen van 13.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden.

Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocatie aan de Stieltjesstraat in Nijmegen aan toegaat. Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma’s waaraan bewoners binnen en buiten het azc deelnemen. 

De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag om zo te benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. 

Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan. 

www.coa.nl/nl