EHBO Vereniging Nijmegen 100 jaar: receptie

zaterdag 30 september 2023 15:00 tot 17:00

NIJMEGEN - Op 1 oktober bestaat de EHBO Vereniging Nijmegen 100 jaar. Voor leden en een ieder die zich aangesproken voelt bij het doel van de vereniging, is er zaterdag 30 september van 15.00 tot 17.00 uur een receptie in Het Koetshuis op Landgoed Brakkesteyn aan de Driehuizerweg 285 in Nijmegen. Aansluitend is er voor leden een feestavond. Leden en oud-leden kunnen zich nog aanmelden voor de feestavond bij het secretariaat.

Vanaf de start zet de vereniging zich in om mensen te leren eerste hulp te verlenen en het bieden van ondersteuning bij allerlei activiteiten. Nu vertaalt als: het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Momenteel heeft de vereniging 160 leden en is gehuisvest aan de Graafseweg 86 in Nijmegen.

De vereniging verzorgt opleidingen en vervolglessen Eerste Hulp Bij Ongevallen zodat mensen competent zijn en blijven voor het verlenen van hulp. Alle opleidingen worden gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Verder worden modules gegeven zoals Reanimatie met AED (Automatische Externe Defibrillator); Eerste Hulp aan Kinderen en Wandelletsel.

Naast deze activiteiten heeft onze vereniging een groep van hulpverleners. Zij worden regelmatig ingezet tijdens verschillende soorten evenementen zoals sportwedstrijden, herdenkingen, buurtevenementen, feesten, concerten, rommelmarkten en festivals.

Locatie