Foto:
aangeboden door hoyhoy.nl

Minder jeuk van de eikenprocessierups

Dit jaar hebben veel mensen wederom overlast ondervonden van de eikenprocessierups. De rupsen zaten dit jaar niet alleen in eikenbomen, maar ook in de grond. Doordat deze rupsen geen beschut nest hebben verwaaien de irriterende brandharen nog veel sneller. Gelukkig gaan de vervelende insecten zich in de zomer verpoppen tot vlinder.

Onbeschut vervellen

Vorig jaar zijn de rupsen vanwege het droge, warme weer in de grond gekropen. Door de droogte kregen eikenbomen last van bladschimmel. Hierdoor was er minder voedsel voor de eikenprocessierups. De beestjes overleven de hongersnood beter onder de grond omdat ze hierdoor in een soort rusttoestand terechtkomen. Vanuit de grond hebben ze zich in 2020 weer naar de eikenboom verplaatst om zich vol te eten. De tocht van de grond terug naar de eikenboom levert problemen op, omdat de rupsen hierdoor niet vervelden in een beschut nest maar op een boomstam. Hierdoor waaien de brandharen direct weg, met alle vervelende gevolgen voor mens en dier van dien.

Minder overlast in 2020

Door de preventieve maatregelen die zijn genomen in 2019 is de overlast van de eikenprocessierups dit jaar minder ernstig. Vorig jaar deden vele mensen een beroep op hun zorgverzekering door zich te melden bij de huisarts met klachten als jeuk, een rode of pijnlijke huid en bultjes. In 2019 werd nog op 55 procent van alle eiken een rupsennest gevonden, in vergelijking tot 30 procent dit jaar. Wat ook meehelpt is dat mensen meer tijd binnen hebben doorgebracht vanwege de coronamaatregelen.

Verpoppen in juli

Het goede nieuws is dat de processierups zich in juli heeft verpopt en daarna als een vlinder door het leven ging. Het insect wordt geen prachtige kleurrijke vlinder maar een grijsbruine nachtvlinder. In principe veroorzaken deze vlinders geen huiduitslag omdat ze geen brandharen meer hebben. Het nest waar de vlinders na het verpoppen uitkruipen bevatten nog wel deze haren en die kunnen nog altijd verspreid worden. In september legt de vlinder alweer eitjes in de toppen van eikenbomen. Volgend voorjaar komen hier weer nieuwe eikenprocessierupsen uit.

Eik zorgt voor biodiversiteit

Sinds een paar jaar staat de eikenboom vanwege de eikenprocessierups in een negatief daglicht, terwijl de bomen juist veel positieve effecten hebben op de natuur. Zo zorgt de eik voor een toename van biodiversiteit omdat de boom kan fungeren als broedplaats van onder andere de koolmees; de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ook leven er vele insecten en andere vogels in de boom. Zelfs dode eikenbomen huisvesten gigantisch veel dieren, van allerlei soorten bijen tot marters en vleermuizen. Onder het motto ‘Boompje huisje beestje’ zijn er dan ook onlangs op vier Betuwse locaties dode eikenbomen neergezet om de biodiversiteit te stimuleren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden