Zilveren Waalbrugspelden voor de heren P.Th. Saleming en R. Saleming

Nijmegen - De heren P.Th. (Peter) Saleming (71) en de heer R. (René) Saleming (68) zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange inzet bij diverse activiteiten van de Kolpingvereniging Nijmegen.

De heer R. Saleming is op 13-jarige leeftijd lid geworden van de Kolpingvereniging. Als 21-jarige werd hij boekhouder van de vereniging. De helft van de tijd was hij verantwoordelijk voor de exploitatie van het Kolpinghuis en de andere helft besteedde hij aan de Kolpingvereniging. Hij zorgde onder andere voor de ledenadministratie en het Kolpingnieuws. In 1980 volgde een splitsing tussen de Kolpingvereniging en het Kolpinghuis. De heer R. Saleming werd toen boekhouder van het Kolpinghuis b.v., dit werd in 1987 gewijzigd in zijn functie als manager. Alhoewel verenigingslid van Kolping en manager Kolpinghuis verschillende activiteiten zijn, lopen zij wel vaak in elkaar over. Vele jongeren heeft hij in het horecagebeuren opgeleid, passend binnen de lijn van Pater Kolping. Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals onder andere ramen zemen, toiletten poetsen zorgde hij ook altijd voor een ‘lekkere’ afsluiting van een lange feestdag – voor eenieder was er dan een ‘frietje’. Ook oud-medewerkers bleven lange tijd in het Kolpinghuis werken al hadden zij al lang een andere functie. Zij vonden het fijn werken bij hem.

Als Kolpingverenigingslid was hij ook nauw betrokken bij de Wandelsportvereniging voor de jaarlijks terugkerende Kolpingmars. Bijna 40 jaar lang was hij voorzitter en verantwoordelijk voor de hele organisatie van de wandeldag. Het was altijd een leuke, sportieve, gezellige dag met als nevendoel dat de opbrengsten voor de zorginstelling De Winkelsteegh waren.

Ook al valt de exploitatie van het Kolpinghuis-gebouw onder Kolpinghuis b.v., beschouwen de leden het pand als ‘hun’ Kolpinghuis, ‘hun’ verenigingsgebouw. Het pand heeft inmiddels een nieuwe eigenaar en wordt een dezer dagen gesloten. De heer Saleming gaat nu van zijn pensioen genieten. 

De heer P.Th. Saleming is via zijn broer, die al lid was van de Kolpingvereniging, ook lid geworden. Bij de splitsing van de vereniging en de exploitatie van het Kolpinghuis, medio jaren ’80 werd de stichting Kolpinghuis opgericht en de heer P. Saleming werd lid van het stichtingsbestuur. In 1983 werd hij secretaris van het bestuur van de Kolpingvereniging. Tot 1 juli 2020 deed hij dit met volle inzet, zorgde voor notulen en alle bij een secretaris horende werkzaamheden.

Als penningmeester verzorgt hij de financiële kant van de jaarlijkse Kerstmarkt waarbij de opbrengsten naar een van de Braziliaanse Kolping-projecten gaan. Daarnaast steekt hij zelf ook de handen uit de mouwen bij de opbouw en afbouw van de markt en regisseert de diverse optredens.

De opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt gaan eveneens naar Kolping-projecten in Brazilië.

Bij carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske is de heer P. Saleming senator. Regisseert de jaarlijkse pronkzitting en adviseert de pronkzitting-commissie en diverse zittingsavonden in Nijmeegse zorginstellingen. Hij is betrokken bij de jaarlijkse Boerenbruiloft en was 17 jaar lang penningmeester.

Net als zijn broer is de heer P. Saleming betrokken bij de jaarlijkse Kolpingmars, hij is al jaren lang controlepost. Door coronamaatregelen kon de mars, die normaal vlak voor de 4DAAGSE georganiseerd wordt, dit jaar net als andere sportactiviteiten helaas niet doorgaan.

De heer P. Saleming levert regelmatig bijdragen aan in het verenigingsblad ‘Kolpingnieuws’ dat tweemaandelijks verschijnt. Hierin worden niet alleen alle activiteiten van de vereniging opgenomen, maar ook de verslagen hiervan evenals het ‘Internationale Kolpingnieuws’.

De heer P. Saleming heeft de afgelopen jaren de jongeren van de Kolpingvereniging enthousiast gemaakt voor de vele activiteiten, zodat zij deze van de ouderen kunnen overnemen. In de groep van 35 t/m 45 jaar zijn weinig actieve leden, maar de generatie daarna is, alhoewel niet zo groot, toch actief en neemt nu vele werkzaamheden over. Zij hebben de kans gekregen zich te ontwikkelen, het dagelijks bestuur is nu helemaal ‘verjongd’.

De heer P. Saleming blijft zich, na nu gestopt te zijn als secretaris, belangeloos inzetten voor de diverse verenigingsactiviteiten.

Burgemeester Bruls heeft  de Zilveren Waalbrugspelden uitgereikt uit aan de heren Saleming op 13 september 2020 om 13.00 uur, tijdens de opening van het seizoen 2020-2021 van de Kolpingvereniging Nijmegen in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden