Foto:

Uutgelaote

”Kiek uut jong!” hoorde ik onverwacht, toen ik ons hondje uit ging laten. De waarschuwing kwam van een vrouwenstem, die ik vaker had gehoord. De boodschap was verpakt in vriendelijkheid, maar duidelijk.

”Kiek uut jong!” hoorde ik onverwacht, toen ik ons hondje uit ging laten. De waarschuwing kwam van een vrouwenstem, die ik vaker had gehoord. De boodschap was verpakt in vriendelijkheid, maar duidelijk.

De vaste laatste uitlaatplek bevindt zich bovenaan de steile heuvel met schitterend uitzicht over de stille nachtelijke Ooy. In het lantaarnlicht zag ik de vrouw zitten op het bankje even verderop. Ze maakte graag een praatje en gaf daarbij gratis levensadviezen uit de goeie ouwe tijd. “Je mot duir uutkieke wuir je lupt. As je falt lig je so beneje. En op wat breke sit jij oek nie te wachte, toch?”

De helling wordt tegenwoordig begrazen door een kudde schapen. Die hebben geen last van de ongelijke ondergrond. In het donker daar de hond uitlaten maakt de kans op struikelen groot. Ik begreep haar zorg. Dat had ze me al eens verteld.
“Da durf ik nog altied,” klonk het resoluut. “En ik spreek soms nog effe iemand uut de buurt. Want hundjes motte feur de nach altied nog effe uutgelaote wurde. Net as jij nou.” Toen de hond had geplast, liep ik naar de spreekster in de nacht en schoof naast haar op het bankje. “Een puir daoge trug sag ik duir ’n man haost falle. Die swikte um en most ruire beweginge maoke ien het duuster um nie nuir beneje te kukele.” Ze stond op en probeerde te demonstreren, hoe hij zich staande probeerde te houden op één been, terwijl de hond, die hij uitliet hard aan de riem trok. “Ik durst d’r niks fan te segge,” gniffelde ze met een lieve hand op mijn arm. “Bleek dat ie helemaol nie fiel, muir midden ien een grote hoop hondepoep had getrapt.” Ook de poging zijn schoenen schoon te vegen had ze nog gezien, voordat ze naar huis liep.

“Ien ’t duuster op ’n helling je schoene en nog meer afpoetse met ’n poepsekske en een trekkende jonge hond. Mot je ‘s probere. Duir sal ie tuus nog feul werk aon hebbe gehad,” lachte ze. Dat was inderdaad helemaal niet meegevallen.

Krulletje van Leo van Stijn

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden