Uitreiking Waalbrugspeld de heer Thissen

Nijmegen - De heer H. Thissen (Hans) (65) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn initiatief tot en het oprichten van een Leerplein en een Wereldplein bij school De Lanteerne.

De heer Thissen heeft naast zijn gewone taken als schooldirecteur, vanuit zijn visie op onderwijs en kinderen, in 2010 het plan opgevat om de nieuwsgierigheid van kinderen te bevorderen en te ontwikkelen, middels het creëren van wereldpleinen (zowel binnen als buitenpleinen).

Met dit initiatief werd ingezet op het creëren van een inspirerende omgeving waarin ontdekken en leren centraal staan.

Het project kent de volgende doelen:

Kinderen stimuleren met wetenschap en techniek aan de slag te gaan, zodat de aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt verbetert en het tekort aan technisch personeel wordt teruggedrongen. Deze doelstelling sluit aan bij die van het Landelijk Techniekpact2020, waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan werken.

Kinderen 21ste-eeuwse vaardigheden aanleren. Deze zijn opgesteld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet.

Kinderen meer te laten bewegen.

De pleinen zijn opgebouwd vanuit de thema’s: voeding, beweging, bouwen en techniek, water en natuurbeleving. Dit zijn de thema’s waar kinderen als volwassenen dagelijks mee te maken zullen krijgen.

De samenwerking op deze pleinen wordt gestimuleerd en kinderen worden uitgedaagd tot intensief bewegen en gevarieerder spel. Zij komen meer in contact met de natuur, aangezien het wereldplein is gemaakt van natuurlijke en hergebruikte materialen. Er zijn buitenwerkplekken, waarin natuur, techniek, duurzaamheid en gezondheid centraal staan. Ook zullen kinderen hier, geprikkeld door de omgeving, met eigen leervragen gaan werken. Het bijzondere van dit wereldplein, is dat dit niet alleen voor de school(kinderen) is ontwikkeld, maar ook toegankelijk is voor alle kinderen uit de buurt.

Om dit alles mogelijk te maken, heeft de heer Thissen heel veel inzet getoond om subsidies binnen te krijgen en met verschillende partijen regelmatig om tafel te gaan om dit plan kans van slagen te geven. Dit heeft een lange adem en veel doorzettingsvermogen van hem gevraagd. De heer Thissen is hierbij ook de samenwerking aangegaan met VO-scholen en de HAN, HAN-studenten dachten en hielpen mee. Ook heeft hij de kinderen, ouders en de buurt bij dit project betrokken om er ook gezamenlijkheid en betrokkenheid aan te verbinden.

Op deze manier is er uiteindelijk veel meer bereikt dan alleen het realiseren van de pleinen, omdat de heer Thissen mensen bij elkaar heeft gebracht en ook anderen geleerd heeft buiten de kaders te denken.

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Thissen op 25 september 2020 om 15.00 uur, op Jenaplanschool De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8, 6543 KR Nijmegen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden