Leerlab E-health ontvangt subsidie voor aanschaf 20 zorgrobots

Nijmegen - Leerlab E-health, een innovatieve groep cliënten en medewerkers die slimme digitale oplossingen test en ontwikkelt, heeft subsidie ontvangen om 20 Tessa’s in te zetten bij ambulante cliënten binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Tessa is een zorgrobot die cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) verbale ondersteuning geeft. Door het uitspreken van boodschappen helpt Tessa de cliënt met het behoud van dagstructuur bij het eventueel wegvallen van begeleiding. Ook vergroot dit de zelfregie en krijgt de cliënt ondersteuning buiten de reguliere zorgmomenten. 

Vergroten zelfredzaamheid

Tessa helpt cliënten met het vergroten van de zelfstandigheid, structuur en de eigen regie. Ze kan hen herinneren aan medicatie, opstaan, structuur en het uitvoeren van zelfzorgtaken. Dit ontlast de begeleider, die zorg op afstand kan bieden. Er blijft dan tijd over om op andere vlakken de juiste zorg te bieden. Tessa kan ook herinneren aan verjaardagen, sociale activiteiten of het afspelen van favoriete muziek. Zo wordt Tessa ook als ‘leuk’ ervaren.  

Rik van Tien, programmacoördinator Participatie & Werk Nijmegen: “Ik heb Tessa ingezet bij een mevrouw die dissocieerde. Iemand staat dan als het ware los van zichzelf. Door Tessa werd dit veel minder! De cliënt voelde zich beter, had minder medicatie nodig, gaf minder geld uit en deed minder een beroep op haar begeleider. Door Tessa kwam ze verder in haar herstel en voelde ze zichzelf veel sterker.”  

Herstelondersteunende zorg 

De cliënt zelf en/of begeleider initieert de inzet van Tessa, maar de cliënt heeft de regie in dit proces. Het is belangrijk om de herinneringen zo persoonlijk en passend mogelijk in te stellen om zo het succes bij de inzet te vergroten. De praktijk leert dat het van belang is dat de cliënt de aanwezigheid van Tessa accepteert. Dat helpt mee om de stemming van de cliënt te verbeteren en bijvoorbeeld eenzaamheid of somberheid tegen te gaan. “Het opstaan gaat nu echt een stuk beter. Ik merk dat ik nu ook gelijk opsta zodra Tessa begint te praten. De wekker negeerde ik altijd gewoon een beetje. Dus een stem die zegt dat je het bed uit moet helpt wel echt”, aldus een cliënt.  

RIBW Nijmegen & Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar cliënten helpen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. Wij gaan uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden