Groen licht nieuwbouw De Hulsen

Nijmegen - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het investeringskrediet voor sloop en nieuwbouw van De Hulsen beschikbaar te stellen. "De keuze voor nieuwbouw voor de opvang voor dak- en thuisloze mensen is hard nodig omdat het huidige pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg al langere tijd niet meer voldoet aan de eisen."

De nieuwbouw vindt plaats op de huidige locatie en biedt straks ruimte aan 145 (ex) dak- en thuisloze mensen die opvang, verpleegzorg of beschermd wonen nodig hebben. De sloop start medio 2021 en de nieuwbouw moet eind 2023 gereed zijn. De bewoners van de Hulsen zullen tijdelijk elders worden gehuisvest.

Met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet van iets meer dan 21,5 miljoen euro kan de aanbesteding van de sloop en nieuwbouw starten. Iriszorg draagt een bedrag van 2 miljoen euro bij. De gemeente Nijmegen is straks eigenaar van het pand en Iriszorg huurder. "Daarmee blijft er voor de komende decennia onderkomen/locatie beschikbaar voor deze regionale doelgroep, onafhankelijk van de zorgaanbieders."

De Hulsen is een regionale zorgvoorziening voor dak- en thuisloze mensen uit de regio Gelderland Zuid. Iriszorg is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke invulling van de opvang, het beschermd wonen en de verpleegzorgunit. Op dit moment maken gemiddeld 160 mensen gebruik van de opvang in De Hulsen.

De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de samenwerking van gemeente Nijmegen als centrumgemeente voor beschermd wonen en Iriszorg als zorgaanbieder en huurder van de nieuwe woonzorgcomplex De Hulsen. Vanuit een samenwerkingsverband van de woningcorporaties en de GGz zorgorganisaties in Nijmegen wordt een oplossing gezocht voor de tijdelijke huisvesting van de huidige cliënten.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 25 november 2020 een definitief besluit over het investeringsbudget. Daarna volgen de aanbesteding, de nieuwbouwplannen en de uitvoering. Het streven is dat de nieuwbouw eind 2023 klaar is. De nieuwbouw van De Hulsen is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg/Kanaalzone Zuid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden