SP Nijmegen wil mogelijkheid Zorgbuurthuis onderzoeken

Nijmegen - SP Nijmegen dringt er op aan dat gemeente Nijmegen de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen verder gaat onderzoeken. "Door het verdwijnen van de verzorgingshuizen is er een gat ontstaan tussen dure 24-uurs zorg en thuis blijven wonen met minimale ondersteuning", aldus SP-raadslid Biljana Markovic. “Het Zorgbuurthuis dat de SP voor ogen heeft, moet ouderen een keuze geven waar zij willen wonen en de kans bieden dat in hun eigen leefomgeving te kunnen doen. Het zorgbuurthuis is een plek worden waar wonen, zorg én ontmoeting samenkomen.”

Nijmegen - SP Nijmegen dringt er op aan dat gemeente Nijmegen de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen verder gaat onderzoeken. "Door het verdwijnen van de verzorgingshuizen is er een gat ontstaan tussen dure 24-uurs zorg en thuis blijven wonen met minimale ondersteuning", aldus SP-raadslid Biljana Markovic. “Het Zorgbuurthuis dat de SP voor ogen heeft, moet ouderen een keuze geven waar zij willen wonen en de kans bieden dat in hun eigen leefomgeving te kunnen doen. Het zorgbuurthuis is een plek worden waar wonen, zorg én ontmoeting samenkomen.”

De Nijmeegse gemeenteraad gaat op woensdag 28 oktober in debat over hoe de leefomgeving in Nijmegen de komende jaren gaat ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de plannen met betrekking tot wonen. De SP vindt het belangrijk dat buurtbewoners prettig en veilig oud kunnen worden in hun eigen wijk. Het zorgbuurthuis met kleinschalige en buurtgebonden thuiszorg past goed in deze visie. Markovic zal een voorstel indienen waarin het college wordt opgeroepen om de mogelijkheden voor zorgbuurthuizen in Nijmegen verder uit te werken.

SP-raadslid Biljana Markovic over haar voorstel: “Het college geeft aan dat ze voldoende geschikte woningen willen voor ouderen. Maar we weten dat het aantal 65+ huishoudens binnen tien jaar zal groeien van 19.000 naar 24.000. Door in te zetten op zorgbuurthuizen kunnen we voorkomen dat er ouderen tussen wal en schip zullen vallen. We bieden ze een thuis in hun wijk, zodat ze hun sociale netwerk niet verliezen. Partners kunnen in een Zorgbuurthuis blijven samenwonen, ook al heeft er maar één zorg nodig. We verkleinen de eenzaamheid onder ouderen. Omdat ouderen in ons voorstel bij elkaar wonen, kunnen we de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben ook nog eens effectiever organiseren.”

De SP wil geen blauwdruk dicteren voor hoe het Zorgbuurthuis er precies uit moet komen te zien. “Een concreet plan ontwikkelen is aan het college. Wij vinden het cruciaal dat Nijmeegse ouderen die zorg en hulp nodig hebben in een voor hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen”, vervolgt Markovic. “Daarnaast zorgt ons plan voor doorstroming op de krappe woningmarkt in onze stad.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden