Wijchens college presenteert mobiliteitsvisie

Wijchens college presenteert mobiliteitsvisie

Wijchen - Het college van B&W van de gemeente Wijchen heeft de mobiliteitsvisie 'Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal' vastgesteld. "We hebben een visie gemaakt voor toekomstig verkeersbeleid. In deze visie is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s en de gevolgen van woningbouw."

"De gemeente staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven. We hebben te maken met een woningtekort, de bevolking vergrijst, de bereikbaarheid staat onder druk en wensen op het gebied van duurzaamheid worden steeds belangrijker. Ontwikkelingen die hiermee te maken hebben, zijn bijvoorbeeld meer inwoners en extra verkeersbewegingen. Dat betekent iets voor wat inwoners wensen en nodig hebben van verkeer en vervoer en het gebruik van de infrastructuur. Dat maakt dat we opnieuw zijn gaan kijken naar hoe we hiermee om moeten gaan."

De mobiliteitsvisie heeft vijf belangrijke punten. "Allereerst is dat leefbaarheid in de gemeente. We zetten binnen de kern Wijchen in op de fietser en voetganger, waarbij we ervoor zorgen dat voorzieningen goed met de auto bereikbaar blijven. De bereikbaarheid tussen alle kernen in Wijchen is van groot belang. Elke verkeersdeelnemer moet tussen de kernen kunnen reizen. We willen verbonden blijven met de regio. Het openbaar vervoer en de fiets zijn in 2030 een realistisch alternatief voor de auto voor reizen van en naar de belangrijkste bestemmingen in de omliggende regio’s."

"Ook zetten we in op duurzaam verplaatsen. Dat wil zeggen dat in 2030 voor iedereen een duurzame manier van vervoer beschikbaar is. En natuurlijk is verkeersveiligheid een overkoepelend en belangrijk punt."

www.wijchen.nl/mobiliteitsbeleid

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden