Investering in MKB regio Arnhem-Nijmegen


Foto: Politie

Investering in MKB regio Arnhem-Nijmegen

Regio - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. De regio Arnhem-Nijmegen kan de maximale bijdrage van 400.000 euro tegemoet zien. De totale investering in het MKB bedraagt 1,6 miljoen euro. Nijmegen, Wijchen en de 16 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland en belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering.

"Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het MKB in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Het MKB is van groot belang voor de werkgelegenheid en speelt een cruciale rol in de Wijchense economie. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen", aldus de Wijchense wethouder economische zaken Nick Derks. “Met de MKB-deal helpen we het lokale MKB zich voor te bereiden op de toekomst. Zeker nu steeds meer aankopen online worden gedaan. Het is een prachtig resultaat voor de ondernemers en de samenwerking in regio Arnhem-Nijmegen.”

Monique Esselbrugge, wethouder gemeente Nijmegen: “De middelen die nu vrij komen om digitalisering te stimuleren, sluiten aan bij een uitdrukkelijke wens van regionale MKB-ondernemers die deze stap als absolute noodzaak zien voor de toekomst. Toch is het voor veel MKB-bedrijven een grote stap om die mogelijkheden echt te benutten. Het ontbreekt aan geld, tijd en kennis waardoor kansen op innovatie en groei blijven liggen. Deze deal helpt om die drempels weg te nemen.”

Bernard de Graaf, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen: "Wij zijn blij met deze MKB-deal. De ondernemers in onze regio zullen hier veel profijt van hebben en zo hun kansen op groei en innovatie vergroten!"

Provincie doet mee

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie: "Mooi dat we samen deze deal hebben gesloten! Die sluit prima aan op onze provinciale acties om het MKB te ondersteunen bij het digitaliseren. Zoals de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen en bijvoorbeeld de adviesvouchers van Boost. MKB-ers kunnen zo op verschillende manieren aan de slag met digitalisering. Zo werken we in Gelderland aan de economie van de toekomst.”

Voor en met bedrijven

De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren. Daarbij valt te denken aan:

- Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app

- Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.

- Het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het MKB hoort daar ook bij.

https://www.magazine-on-thespot.nl/mkbdeals2020/smart-together

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden