Ruimte voor grote logistieke bedrijven in regio

Nijmegen - Er is in de regio Arnhem-Nijmegen ruim veertig hectare grond beschikbaar om grote logistieke bedrijven (XXL-logistiek) te kunnen huisvesten. Dat blijkt uit het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 dat door de portefeuillehouders Economische Zaken uit de regio Arnhem-Nijmegen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan zeventien gemeenteraden van de regio.

Voorgesteld wordt om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het logistieke knooppunt De Grift in Nijmegen. Daarnaast wordt voorgesteld 20 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van DocksNLD in Montferland. De overige beschikbare ruimte voor grote logistieke bedrijven, ruim 10 hectare, wordt pas vrijgegeven na een evaluatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dat gepland staat voor 2022.

Uitgangspunt van het RPW is de regionale visie ‘Arnhem-Nijmegen, Groene metropoolregio’, waarin wordt gestreefd naar een gebalanceerde economische ontwikkeling, met daarin ruimte voor landschap, duurzaamheid en een ontspannen leefkwaliteit.

Waar er voor bedrijventerrein dus wat extra ruimte wordt gevonden, geldt dat nog niet voor kantoren. Hoewel het overaanbod is teruggedrongen is er nog steeds sprake van overaanbod. Dat betekent in de praktijk dat uitsluitend op centraal stationslocaties in Arnhem en Nijmegen ruimte is om extra kantoorruimte te realiseren. Naast deze twee plekken worden de stations Arnhem Velperpoort, Arnhem Zuid, Elst Centraal, Heijendaal en Nijmegen Lent als potentiële overlooplocaties aangewezen indien rondom Nijmegen Centraal en Arnhem Centraal onvoldoende kantoorruimte gerealiseerd kan worden. Voor grootschalige detailhandel op bedrijventerreinen geldt nog steeds dat er een overaanbod is. Hier komt dus geen extra ruimte voor in het RPW.

Het door de regio vastgestelde RPW wordt nu via de colleges van de deelnemende regiogemeenten aangeboden aan de gemeenteraden. Na besluitvorming in de gemeenteraden, dat gepland is voor het eerste kwartaal van 2021, wordt het RPW aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Als deze instemt met het plan wordt het RPW een belangrijke toetsingsinstrument voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden