Aanpak sluipverkeer in wijk Hees

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen gaat begin 2022 een proef doen met eenrichtingsverkeer om sluipverkeer in Hees te ontmoedigen. “Het idee is dat met eenrichtingsverkeer het sluipverkeer niet meer door de wijk rijdt, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk worden vergroot”, aldus de gemeente.

Uit onderzoek uit 2018 kwam naar voren dat ongeveer 3 op de 4 automobilisten die over de Voorstadslaan, de Tweede Oude Heselaan en de Schependomlaan rijden, niet in deze straten hoeven te zijn.

Samen met enkele wijkbewoners is gezocht naar een manier die het probleem van sluipverkeer aanpakt én zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners in de andere straten. “Een perfecte oplossing is er niet. Een permanente afsluiting is bijvoorbeeld goed tegen sluipverkeer maar nadelig voor de bereikbaarheid van de bewoners van Hees. Een goede keuze bleek het instellen van eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt het sluipverkeer tegengehouden, maar de bewoners van Hees kunnen wel goed de wijk in en uit.”

Wegwerkzaamheden

Dit jaar wordt het tweede deel van de snelfietsroute aangelegd aan de Tweede Oude Heselaan, wordt een inritcontructie gemaakt op de Voorstadslaan (vanaf de rotonde bij de Marialaan) en wordt de weg versmald. Voor deze werkzaamheden is het nodig de Voorstadslaan tijdelijk af te sluiten voor al het verkeer. Tijdens die tijdelijke afsluitingen wordt onderzocht hoe het verkeer gaat rijden, ook om een beter beeld te krijgen van het effect van maatregelen op sluipverkeer. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Oscar Carréstraat, de Distelstraat, de Molenweg, de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan.

Omwonenden kunnen tijdens de afsluitingen meedoen met een digitale enquête om voor- en nadelen in kaart te brengen van de afsluitingen. Met de ervaringen van bewoners en verkeerstellingen wordt het effect van afsluitingen vastgesteld en de eenrichtingsproef uitgewerkt. Na die proef wordt definitief bepaald of en hoe de weg geschikt wordt gemaakt voor eenrichtingsverkeer.

mijnwijkplan.nl/sluipverkeerhees

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden