<p>Geert Gerrits, wethouder wonen en ruimtelijke ordening (links) en Ronald Leushuis, bestuurder Talis</p>

Geert Gerrits, wethouder wonen en ruimtelijke ordening (links) en Ronald Leushuis, bestuurder Talis

(Foto: WDW)

Wijchen en Talis maken afspraken over nieuwbouw 400-450 sociale huurwoningen

WIJCHEN - De gemeente Wijchen en woningbouwcorporatie Talis hebben een belangrijke stap gezet voor de nieuwbouw van zo’n 400-450 sociale huurwoningen. Door het ondertekenen van een convenant kan de realisatie van sociale huurwoningen makkelijker en sneller worden geregeld. De woningen worden opgenomen in bouwplannen in de periode tot 2030. In totaal heeft Wijchen ongeveer 1800 nieuwe woningen gepland voor deze periode.

Wethouder Wonen Geert Gerrits is blij met het convenant: ‘Het helpt de gemeente om plannen sneller van de grond te krijgen. Dat is belangrijk vanwege het nijpende woningtekort in onze regio. Het geeft ook zekerheid aan beide partijen voor de komende tien jaar, wat goed is voor de samenwerking. En natuurlijk is het ook fijn voor huidige en toekomstige bewoners van sociale huurwoningen, want daar doen we het voor!’

Betere en grotere woningvoorraad

De nieuwbouw is nodig om voldoende sociale huurwoningen in voorraad te hebben, vertelt Geert Gerrits, wethouder Wonen. ‘Tegelijk biedt dit kansen voor een beterespreiding van sociale huurwoningen over verschillende wijken en kernen. Voor een betere doorstroming wordt bovendien ingezet op meer middeldure huurwoningen.’

Aansluiten bij de behoefte van huurders

Ronald Leushuis, bestuurder Talis: ‘Naast extra woningen, willen we door nieuwbouw ook onze woningvoorraad verversen. Zo zorgen we dat woningen blijven aansluiten bij de demografische ontwikkelingen en daarmee aan de behoefte van de huidige en toekomstige huurders. Mensen blijven als ze ouder worden langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om levensloopgeschikte woningen. Anderzijds zien we dat het nu vooral de jongeren zijn die moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen.’

Woningvoorraad verversen

Leushuis: ‘Dat verversen doen we door woningen te verkopen, bijvoorbeeld aan starters, of door verouderde woningen te slopen en te vervangen door nieuwe. Deze langjarige afspraken in dit convenant dragen bij aan de volkshuisvestelijke opgaven die we samen met gemeente en huurdersvereniging Accio hebben vastgelegd in de prestatieafspraken’. 

Weg vrij voor bouwplannen

Met het convenant is de weg vrijgemaakt voor projecten als Hart van Zuid, Wijchen-West en Kraanvogel. Ook andere plannen en toekomstige uitbreidingen van Huurlingsedam vallen onder de afspraken. Talis is de grootste woningcorporatie in Wijchen met op dit moment bijna 4.500 sociale huurwoningen in haar bezit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten