Foto:

Groene Metropoolregio - nieuwe ruimte voor bedrijven in regio Arnhem - Nijmegen

NIJMEGEN - De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen zat lange tijd op slot. Daar is onlangs verandering in gekomen. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen heeft ingestemd met de plannen van een zestal gemeenten om nieuwe ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen te creëren.

Gemeente Duiven, Lingewaard, Nijmegen, Montferland, Wijchen en Zevenaar hebben voor deze nieuwe ontwikkelruimte plannen ingediend bij de Groene Metropoolregio. Dit is nodig omdat voor de komende jaren niet voldoende passende ontwikkelruimte voor bedrijven beschikbaar is. Het gaat om ruim 90 hectare waarvan circa 56 hectare voor regionale bedrijvigheid en circa 35 hectare voor XXL logistiek. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiële haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid in de regio.

Burgemeester Huub Hieltjes van gemeente Duiven, namens de regio: “Met deze afspraken blijft de regio aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Er is veel aandacht voor duurzame inrichting van bedrijventerreinen. We kijken dus zowel naar de leefbaarheid als de werkgelegenheid.”

Planning

De gemeenten kunnen nu starten met de noodzakelijke procedures (zoals bestemmingsplan). De verwachting is dat halverwege 2022 deze terreinen verder worden ontwikkeld én dat medio 2023 de eerste bedrijven gebouwd gaan worden op de nieuwe locaties in de regio.

Groene groei

Met deze plannen is expliciet gekozen voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen, aansluitend op bestaande bedrijventerreinen en zorgvuldig ingepast in het landschap. Bij de uitwerking van de plannen is er extra aandacht voor onder meer klimaat en landschappelijke inpassing, passend bij de groene ambities van de Groene Metropoolregio.

Groene Metropoolregio

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten op het gebied van vijf integrale opgaven. Dit zijn Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. De achttien gemeenten beslissen elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden