Foto:

Eerste Hulp bij Onbegrip

NIJMEGEN - De komende twee jaar geven Pro Persona Preventie (voorheen Indigo) en MEE GeldersePoort gratis trainingen ‘Eerste hulp bij Onbegrip’ aan beroepskrachten en inwoners/vrijwilligers in de regio Gelderland-Zuid.

Begrip en handvatten

De deskundigheidsbevorderende trainingen zijn gericht op het vergroten van begrip en hetbieden van handelingsperspectief in de omgang met mensen met psychische problemen ofeen beperking. Zoals bijvoorbeeld: wat doe ik als mijn buurvrouw somber en angstig is enniet meer de deur uit durft? Of hoe breng ik iemand in veiligheid? In de training krijgenmensen handvatten zodat zij weten wat ze kunnen doen en hoe ze iemand aan kunnenspreken. Ook leren zij meer over de verschillende beperkingen.

Destigmatisering en normalisering

Doel van de trainingen is om bij te dragen aan destigmatisering en normalisering van GGZproblemen en het hebben van een beperking door te zorgen dat psychische problemen enbeperkingen beter herkend en bespreekbaar worden. Dit wordt steeds belangrijker omdat ersteeds meer mensen met een psychiatrische achtergrond in wijken en dorpen zelfstandigwonen. Hoe eerder iemand, zoals bijvoorbeeld een wijkbewoner of vrijwilliger, iets signaleertdes te sneller je het op kunt lossen. Onze ambitie is 1% van de bevolking te trainen!

Trainingsaanbod

In de training Mental Health First Aid (MHFA) leer je om Eerste Hulp te verlenen bijpsychische problemen en verward gedrag. Deze training is er ook voor jongeren: YouthMHFA.De training LVB & Communicatie laat zien hoe je herkent dat iemand een licht verstandelijkebeperking heeft en hoe je hiermee om kunt gaan.In de training Ontwa(a)r Verward Gedrag leer je theorie en praktijk over autisme, nietaangeboren hersenletsel en een licht verstandelijke beperking.Moeilijk dingen makkelijk uitleggen maakt je bewust van taal en je taalgebruik en je leert aante sluiten bij de persoon met wie je te maken hebt.

Voor meer informatie, een overzicht van alle trainingen en aanmelden: Planning trainingen Eerste Hulp bij Onbegrip - APP5 Nijmegen 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten