Provincie waarschuwt voor te steile bodems in zwemlocaties

Algemeen

Nijmegen - De provincie Gelderland toetst regelmatig de kwaliteit van het zwemwater en houdt ook de veiligheid in de gaten. Door de droge zomer van 2018 is de grondwaterstand nog erg laag. Hierdoor is de waterstand in een groot aantal zwemlocaties erg laag en dat heeft gevolgen voor de diepte van de oevers. De bodem kan vanaf de waterkant dan eerder steil(er) aflopen waardoor je sneller in (te) diep water kunt komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, zeker voor kinderen en niet geoefende zwemmers. Daarom stelt de provincie Gelderland in verband met te steile taluds waarschuwingen in voor 14 zwemlocaties waaronder Bemmelse Waard in Bemmel; De Bisonbaai in Ooij; Lentse Plas in Lent; Camping de Waay in Doornenburg en Zwanenbad in Huissen. Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl en de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder).

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99 of mail naar provincieloket@gelderland.nl.