In gesprek met de burgemeester

Werken aan een veilige stad

Gisteren stuurde burgemeester Bruls de Veiligheidsbrief naar de gemeenteraad. De burgemeester geeft een toelichting.

Wat moeten we ons precies voorstellen bij een Veiligheidsbrief?
Samen met de gemeenteraad hebben we een meerjarenprogramma voor de jaren 2016-2018 vastgesteld op het gebied van veiligheid. Deze veiligheidsbrief geeft eigenlijk de actuele stand van zaken aan. Hoe staan we ervoor? Bereiken we de doelen die we willen bereiken? Lukt het om alle afspraken na te komen? Dat heb ik verwoord in deze brief.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen uit de brief?
We geven een overzicht van veel vormen van criminaliteit en hoe het daarmee gesteld is. Door de bank genomen kunnen we stellen dat het in Nijmegen goed gaat. Hoewel ieder misdrijf er een teveel is, zien we op veel terreinen gelukkig dalende trends.
Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken. Hiervan denken we al jaren dat het niet lager kan, maar toch is het aantal vorig jaar nog iets gedaald. Maar er is veel meer dan deze cijfers. We proberen steeds meer door gegevens te koppelen, problemen aan de voorkant te voorkomen.
Door samenwerking tussen politie, gemeente, zorginstellingen en noem maar op kunnen we problemen achter de voordeur of bijvoorbeeld rond verslaving en schulden beter in kaart te brengen. Daar werken we hard aan en hierop blijven we de komende jaren inzetten.

Nog genoeg te doen dus?
Dat zal altijd zo zijn rond veiligheid. Misdrijven en openbare ordeproblemen zijn nooit tot nul terug te brengen, dus het werk blijft doorgaan. Daarnaast is er ook nog criminaliteit die we veel minder in de cijfers terug zien en die onze aandacht vraagt. Denk aan de opkomst van cybercriminaliteit. Mensen die slachtoffer zijn van oplichting via internet, doen hier nog te weinig aangifte van. Daarnaast moeten we zelf ook investeren in kennis op dit gebied. En we moeten fors blijven inzetten op onze strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Wat is uw conclusie?
Het is altijd moeilijk aan te geven in hoeverre inspanningen rechtstreeks invloed hebben op cijfers. Toch vind ik dat ons beleid wel positief werkt. Ik ben dan ook tevreden, maar blijf, zoals iedereen van mij mag verwachten, ook alert.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden