Kamerkoor Mnemosyne herdenkt de overledenen met ‘Nachtlied’

do 7 okt 2021, 09:56 Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Na een stilte van twee jaar brengt Kamerkoor Mnemosyne 31 oktober en 7 november het a-capella programma ‘Nachtlied’ aan, met werken gerelateerd aan Allerzielen. Op beide dagen zingt Mnemosyne onder leiding van dirigent Wolfgang Lange koormuziek uit de renaissance en twintigste- en eenentwintigste-eeuw. 

Hoewel afkomstig uit verschillende perioden, hebben deze koorwerken een vergelijkbaar idioom, waarin verstilling en expressie elkaar afwisselen. Gemeenschappelijke thema’s in de stukken zijn ‘verlies en verdriet om de (naderende) dood’, maar ook de ‘hoop voor de toekomst’ die daarna komt.

De programmatitel ‘Nachtlied’ is ontleend aan het motet van Max Reger, Nachtlied (1914), dat de weg weergeeft van de mens die de overgang maakt van het aardse naar het hemelse en in Gods handen vrede, rust en veiligheid vindt. Het concert opent met het Miserere van de hedendaagse Schotse componist MacMillan die zich duidelijk liet inspireren door het Miserere van Allegri, dat het sluitstuk van dit concert zal zijn. Het programma wordt gecompleteerd met werken van Byrd, Stanford, Mealor en Elgar. 

Programma: 31 oktober 15.30 uur in Vredebergkerk Oosterbeek en 7 november 15.30 uur in Antonius van Paduakerk Nijmegen Entree: €15; reserveren via pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl. Kinderen t/m 14 jaar gratis.  Voor concertbezoek is een corona toegangsbewijs verplicht.