Afbeelding
Foto: Talis

Oplevering 100e aardgasvrije woning in Nijmeegse wijk Jerusalem

Algemeen

NIJMEGEN - De 100e aardgasvrije woning in de Nijmeegse wijk Jerusalem is deze week opgeleverd. In totaal worden 220 oudere eengezinswoningen vervangen door duurzame houtskeletbouw woningen op de bestaande fundering. In zes weken tijd worden de woningen herbouwd en kunnen de bewoners terug naar hun vernieuwde woning. 

Jerusalem is  de eerste bestaande buurt die op deze schaal van het aardgas afgaat. Bewoners kozen massaal voor aardgasvrij. Bewoonster Sandy van Rooij: “Wij wonen al in een vernieuwde woning en onze energiekosten zijn flink naar beneden gegaan.”  

Voorbeeldproject                                                                                                                                    

De houtskeletwoningen worden in zes weken op de bestaande fundering (circulair) geplaatst. Aardgasvrij wordt gerealiseerd met acht zonnepanelen en twee zonnecollectoren, een zonneboiler en een doorstroomboiler. De investering om dit te realiseren is echter groot. Talis-bestuurder Ronald Leushuis:“Dat is een dilemma. Als bestuurder van een woningcorporatie voel ik de noodzaak om betaalbare huisvesting aan te bieden en nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de huidige woningmarkt in Nederland. Daarnaast is er een grote verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd is er een grens aan wat mogelijk is, vooral als we de rekening niet bij huurders met lage inkomens willen neerleggen.” 

“Wijken van het gas afhalen kan alleen als gemeenten, corporaties en netbeheerders goed met elkaar samenwerken Een gezonde businesscase voor aardgasvrije wijken blijft in de praktijk moeilijk. In Jerusalem lukte dit met een subsidie van de provincie, de inzet van de gemeente en extra financiële inzet van Talis. Daarnaast zijn de uitdagingen op het gebied van techniek groot en vraagt de betrokkenheid van bewoners de aandacht. Dit vergt een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd, terwijl snelheid vaak gewenst is. Om alle bestaande woningen van het gas af te halen is echt meer nodig.” 

Samen met bewoners 

In 2014 startte Talis samen met bewoners de voorbereiding voor de werkzaamheden in de Nijmeegse buurt Jerusalem. Nadat renovatie voor de naoorlogse woningen niet haalbaar bleek, heeft de corporatie samen met bewoners gezocht naar een duurzame oplossing waarbij bewoners in hun eigen woning kunnen blijven wonen en de sociale en fysieke structuur in de wijk intact blijft. Dit leidde tot het product ‘Blokje om’ van Dura Vermeer Bouw Hengelo, een manier van woningbouw waarbij prefab houtskeletbouw op de bestaande fundering kon worden gebouwd. Het is duurzaam vanwege de lichte materialen en de prefabricage heeft als voordeel dat je snel kunt bouwen. Omdat bewoners een wisselwoning in de buurt krijgen, blijft het merendeel van de bewoners ook na de sloop/nieuwbouw in de buurt wonen.