Afbeelding
Foto:

Overhandiging petitie ‘De Wolf(skuil) huilt’

Algemeen

NIJMEGEN - De actiegroep Participatie Villanova heeft 13 september aan de wethouders Noel Vergunst (o.a. Stedelijke ontwikkeling) en Jean Paul Broeren (o.a. wijken en participatie) de petitie ‘De Wolf(skuil) huilt’ overhandigd. De actiegroep wil meer participatie bij de herinrichting van het Villanova-complex.  

“Bij het tot stand komen van de plannen van de gemeente betreffende de herinrichting van de Villanovastraat in de wijk ‘Wolfskuil’ waren omwonenden en gebruikers van de desbetreffende gebouwen niet meegenomen, hun zorgen en ideeën waren niet gehoord. Toen de plannen in maart gepresenteerd werden, waren de mensen verbijsterd omdat de herinrichting een nogal grote impact heeft op de leefomgeving in de wijk. De petitie heeft als doel de stem van de wijk te laten horen en het gebrek aan participatie recht te zetten”, aldus de actiegroep.

De delegatie van bewoners, wijkraad, kunstenaars en gebruikers van wijkcentrum Villanova en aangrenzende gebouwen had wolfsmaskers op en er klonk wolfsgehuil door de hal van het stadhuis bij het verschijnen van de wethouders. Er waren 315 handtekeningen van omwonenden en gebruikers van de gebouwen in de Villanovastraat, verzameld. 

Oor

Ook kregen de wethouders ieder een geboetseerd oor cadeau met de vraag om in de toekomst beter naar de burgers te luisteren. In een korte toespraak werd een beeld geschetst van wat de ambtenaren hadden kunnen horen als ze maar hadden geluisterd. Daarna werden de petitietekst en de handtekeningen overhandigd. 

Hierop aansluitend gingen drie vertegenwoordigers van de groep (wijkraad, omwonenden en kunstenaars) in gesprek met de wethouders. Bij dit gesprek werden niet alleen de historische en sociale betekenis van het wijkcentrum voor de Wolfskuil benadrukt maar ook de zorgen van omwonenden over burgerparticipatie in het algemeen en specifiek ook over toenemend verkeer, veiligheid, sociale cohesie en leefomgeving in dat stuk van de wijk gedeeld.

Begrip

Naast Jean Paul Broeren en Noel Vergunst waren ook Wilma Berends (Accomodaties) en Stan Engels (Projectmanager) bij dit gesprek aanwezig. “De vertegenwoordigers van de gemeente toonden begrip voor de kritiek over gebrek aan participatie en de zorgen van bewoners en gebruikers. Vergunst gaf toe dat de communicatie en samenwerking, die in het begin van dit traject blijkbaar wel bestond, in de laatste jaren te wensen over liet en nu weer opnieuw opgepakt moet worden.” 

“Ze beloofden om samen met een klankboordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden, wijkraad en gebruikers van de desbetreffende gebouwen in de Villanovastraat in gesprek te gaan, uitleg te geven over het tot stand komen van de huidige plannen en deze, samen met deze groep, nog eens kritisch tegen het licht te houden. Het blijft te hopen dat dit tot daadwerkelijke wijzigingen in het herinrichtingsplan leidt die gehoor geeft aan de wensen en zorgen.”

!