Waterschap controleert onderhoud dijken

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Waterschap Rivierenland controleert vanaf 3 oktober het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken worden gecontroleerd. “We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’.”

“Onze dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.”

Schouw waterkeringen

“Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet vóór 3 oktober 2022 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren.”

“Heeft u werkzaamheden nabij de dijk, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, houdt u dan rekening met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen.”

Op tijd beginnen

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. “Met elkaar werken we aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.”

Informatie

Heeft u vragen over de schouw, dan kunt u mailen naar schouw@wsrl.nl.