Leger des Heils zoekt collectanten

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Nijmegen voor de jaarlijkse collecteweek van 27 november tot en met 3 december. “Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.” 

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland meer dan honderd buurthuiskamers; bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 27 november tot en met 3 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Aanmelden kan via: www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger

!