Afbeelding
Foto:

Vragen GroenLinks over kap 600 bomen in Lent

Algemeen

NIJMEGEN - GroenLinks Nijmegen stelt vragen aan het college van B&W over de kap van 582 bomen in het plangebied Koudehoek (in Lent). Voor de gebiedsontwikkeling moeten 396 gemeentelijke bomen en ongeveer 186 private bomen worden gerooid. Het gaat hierbij om windsingels van Italiaanse Populieren, coniferenhagen en andere bomen.

GroenLinks is benieuwd waarom er zo veel bomen worden gekapt en of bij de gebiedsontwikkeling rekening is gehouden met de daar aanwezige bomen en bomenrijen en de waarde van deze bomen. Ook wil GroenLinks weten of er al rekening gehouden is met de compensatieplicht van al deze gekapte bomen.

Het plangebied waar de bomen gekapt moeten worden bevindt zich tussen de Dijkstraat, de Griftdijk-noord en de Margaretha van Mechelenweg. Het gaat hierbij onder andere om de ontwikkeling voor wonen, sport, groen en water.

In 2019 heeft GroenLinks een voorstel ingediend om het bomenbeleid aan te scherpen. “Doel hiervan is om er voor te zorgen dat er meer bomen aangeplant worden en minder bomen gekapt worden. Waar dit toch noodzakelijk is moet de compensatieplicht worden aangescherpt, waarbij er gekeken wordt naar de ‘waarde’ van de te kappen bomen. Een oude boom is daarbij veel meer waard dan een nieuw aangeplante boom omdat een oude boom meer water bergt, lucht zuivert, CO2 opslaat, schaduw en koelte geeft en biodiversiteit herbergt dan een nieuwe boom. Inmiddels wordt dit voorstel omgezet in concreet beleid. Zo is recentelijk het kapverbod aangescherpt”, aldus GL.

Met de vragen hoopt GroenLinks meer zicht te krijgen of het raadsvoorstel ook al geleid heeft tot een andere afweging, waarbij meer rekening wordt gehouden met de aanwezige bomen en de waarde daarvan, in plaats van alles kappen en dan pas gaan nadenken over de gebiedsontwikkeling.

Afbeelding