De initiatiefnemers 'Grootouders voor het Klimaat' regio Nijmegen.
De initiatiefnemers 'Grootouders voor het Klimaat' regio Nijmegen. Foto:

‘Grootouders voor het Klimaat’ ook actief in regio Nijmegen

Algemeen

NIJMEGEN - Karen Luiten, Mieke Ankersmid, Carla van Wely en Els Mackaay hebben samen het initiatief genomen om een lokale groep van ‘Grootouders voor het Klimaat’ te starten voor de regio Nijmegen. ‘Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde.” 

“Op dit moment maken we ons ernstige zorgen over de wereld waarin de komende generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis”, aldus de vier initiatiefnemers. 

“Een klimaatcrisis die onder meer gekenmerkt wordt door hittegolven, extreme droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s. Inmiddels ondervinden we dit al aan den lijve. Bovendien leidt een en ander tot steeds meer (klimaat)vluchtelingen.” 

“Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.”

Schakel

“Ons doel is: een leefbare aarde voor onze kleinkinderen en komende generaties. Wij zijn een schakel in de internationale beweging van ‘Grootouders voor het Klimaat’ die sinds 1916 actief is.”

Er zijn intussen al veel lokale groepen. Nu dus ook in regio Nijmegen. “Hier willen we dit vorm gaan geven door ludieke, vreedzame, maar duidelijke acties. We hopen daarvoor veel senioren, oma’s en opa’s enthousiast en op de been te krijgen.”

Wil je meedoen of meer informatie krijgen, stuur dan een mailtje naar: gvhk.nijmegen@gmail.com

Afbeelding