Logo brugnijmegen.nl


Toekomst van Nijmeegse centrummarkt

Net als in andere steden is de markt in Nijmegen de afgelopen jaren in omvang afgenomen. "Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een bloeiende markt. Daar horen wel spelregels en kaders bij. Die staan nu in de Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt", aldus de gemeente Nijmegen.

Heldere afspraken over de marktlocatie, verruiming van de mogelijkheden om koopwaren aan te bieden en afstemming met evenementen. En in de toekomst organiseren marktkooplieden mogelijk zelf hun markt. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt.

Samenspraak

Deze toekomstvisie is samen met marktkooplieden, ondernemers en bewoners in de binnenstad, belangenverenigingen en culturele instellingen opgesteld.

"De afgelopen jaren hebben meerdere ontwikkelingen de warenmarkten in Nederland onder druk gezet", aldus de gemeente. "De gestage opkomst van discountformules en online winkels en veranderende behoeften van consumenten vragen om een passend antwoord van marktkooplieden. Ook in Nijmegen zijn deze ontwikkelingen zichtbaar op de markt in het centrum van de stad. Tegelijkertijd waarderen de bezoekers van de markt het aanbod en het vakmanschap van de marktkooplieden met een hoog cijfer."

Meer mogelijkheden

Marktkooplieden krijgen meer ruimte om te kunnen ondernemen door verruimde mogelijkheden om koopwaren aan te bieden. "Zo kunnen zij beter inspelen op veranderende consumentenbehoeften." De toekomstvisie legt verder de spelregels vast voor de verschillende functies in het centrum van Nijmegen. "Door goede afstemming kunnen marktkooplieden en ondernemers uit detailhandel en horeca én organisatoren van evenementen profiteren van de bezoekersstromen die zij samen genereren. Het belang van de bewoners is geholpen met heldere afspraken over locaties en tijden." Met de toekomstvisie legt het college ook de basis voor eventuele verzelfstandiging van de markt. (Foto: Jimmy Israël)

Reageer als eerste
Meer berichten