Ontdek mysteries Sint Lodewijkloge

"De Vrijmetselarij is eeuwenlang bedekt met een saus van geheimzinnigheid. Dat proberen wij nu te doorbreken. Met onze Lodewijk Lezingen stellen wij onze Vrijmetselaarsloge open voor eenieder die op zoek is naar kennisverrijking en persoonlijke groei."

NIJMEGEN - De zoektocht naar ontwikkeling en zingeving houdt de Vrijmetselaars al sinds de achttiende eeuw bezig. Zo ook in Nijmegen. "Onze loge Sint Lodewijk is in 1752 opgericht als derde in Nederland. De vrije manier van denken en het bevragen van opvattingen werden gezien als bedreigingen voor kerken en overheden. Mede hierdoor was het tot pakweg dertig jaar geleden 'not done' om te laten merken dat je Vrijmetselaar was", vertelt voorlichter Henk Braam. Inmiddels is hij al tien jaar lid van de Nijmeegse Vrijmetselaarsloge. "De laatste jaren zoeken wij naar nieuwe vormen om naar buiten te treden. Op 11 oktober starten wij met een nieuw initiatief, genaamd de Lodewijk Lezing, waarin wij inhaken op actuele onderwerpen in de maatschappij. Deze bijeenkomst willen wij twee keer per jaar organiseren."
In hun loge in Nijmegen-Oost komen wekelijks zo'n vijftig broeders bijeen om met symbolen en rituelen te werken aan persoonlijke groei. "Comparitie is een wezenlijk onderdeel van de Vrijmetselarij. Het stamt af van het woord 'compareren' wat vergelijken betekent", legt voorzitter Walraed Cremers uit. "Hierbij krijgt één iemand het woord van de voorzitter en praat men niet door elkaar. Ook is het niet de bedoeling dat je op elkaar reageert. Zo dwaal je niet af van wat de spreker heeft verteld en geef je zonder waardeoordeel een mening. Op die manier vergelijken wij elkaars standpunten en leren wij hiervan."
De onderwerpen die de Vrijmetselaars tijdens de bijeenkomsten bespreken zijn divers. Braam noemt enkele voorbeelden: "De ene keer gaat het over de bouw van de pyramides in Egypte en de andere keer over actuele vraagstukken als het vluchtelingendebat. We respecteren ieders mening, hoe controversieel ook. De redenering achter de gedachtengang maakt het juist interessant."
Het thema van de eerste Lodewijk Lezing is 'Tussen modder gooien en moraliteit'. Emeritus hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde van de Universiteit Tilburg professor Gabriel van den Brink, bespreekt hoe de onderlinge communicatie in onze samenleving verruwt. "Je hoeft maar een uur op internet te struinen en je komt de naarste reacties tegen", vertelt Cremers. De Lodewijk Lezing is gratis te bezoeken in Loge Sint Lodewijk aan de Fortstraat 7 vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.lodewijklezing.nl.

Meer berichten