Logo brugnijmegen.nl


Hulp bieden kan op heel veel verschillende manieren bij Hulpdienst Nijmegen, maar net waar behoefte aan is. Zo brengt vrijwilligster Ine van Kempen iedere twee weken een bezoekje aan meneer Theunissen. (Foto: Ellen Wissink)
Hulp bieden kan op heel veel verschillende manieren bij Hulpdienst Nijmegen, maar net waar behoefte aan is. Zo brengt vrijwilligster Ine van Kempen iedere twee weken een bezoekje aan meneer Theunissen. (Foto: Ellen Wissink) (Foto: Maaike van Helmond)

Hulpdienst Nijmegen geeft steuntje in de rug

Nijmegen - "Wij bieden hulp bij die dingen waarvoor mensen niet terug kunnen vallen op hun sociale netwerk of professionele hulpverlening." Hierbij moet je volgens Silvia Broeke en Loeke Genemans van Hulpdienst Nijmegen denken aan dingen als samen wandelen, samen boodschappen doen, gezellig koffiedrinken, et cetera. "Het gaat om de hulp, maar meer nog om de ontmoeting en daar is heel veel behoefte aan."

Hulpdienst Nijmegen bestaat al sinds 1959 en is daarmee de oudste hulpdienst van Nederland, gevestigd in de oudste stad van Nederland. Loeke: "In die bijna zestig jaar is onze doelstelling ook niet veranderd. Nog steeds bieden wij hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden, zowel tijdelijk als langdurig." Inmiddels komen de ruim tweehonderd vrijwilligers thuis bij zo'n vijfhonderd cliënten. "Het mag duidelijk zijn, er is dus behoefte aan de hulp die wij bieden."

"Veel van onze cliënten worden naar ons doorverwezen door professionele hulpverleners, maar er zijn er ook die zelf bij ons aankloppen", gaat Silvia verder. "We zijn er dan ook voor álle Nijmegenaren, jong en oud." Zodra iemand bij Hulpdienst Nijmegen aanklopt voor hulp, onderzoekt één van de drie coördinatoren eerst waar behoefte aan is, vaak door middel van een huisbezoek. "Wat wil iemand, is de belangrijkste vraag." Vervolgens wordt bij de koppeling met een vrijwilliger altijd gekeken of mensen bij elkaar passen. "En ook voor onze vrijwilligers geldt dat zij van tevoren precies aan kunnen geven wat ze wel en niet willen en daar houden wij altijd rekening mee. Want als je iets doet wat je leuk vindt, doe je het ook goed!"
Behalve 'algemene hulp', zoals de eerdergenoemde punten, maar bijvoorbeeld ook tuinonderhoud, administratie en computer ondersteuning, biedt Hulpdienst Nijmegen ook Mantelzorgondersteuning. Loeke: "Onze vrijwilligers nemen dan even de taken van de mantelzorger over en zorgen dat hij of zij een zeer welkom momentje voor zichzelf kan hebben. Daarnaast zijn we nu ook druk bezig om een aantal vrijwilligers op te leiden om een luisterend oor te bieden voor mantelzorgers. Want ook daar blijkt heel veel behoefte aan te zijn, horen we van meerdere kanten terug."

Loeke en Silvia zijn de vele vrijwilligers ontzettend dankbaar voor het goede werk dat ze verzetten. Loeke: "Tegelijkertijd is het een win-winsituatie, want het is leuk voor beide partijen. De cliënten krijgen de hulp waar zij zo'n behoefte aan hebben en als vrijwilliger krijg je daar ontzettend veel voor terug." Nieuwe vrijwilligers zijn altijd meer dan welkom. Kijk voor meer info op www.hulpdienstnijmegen.nl of neem contact op via tel. 024-3228280 (op werkdagen van 9.00-12.00 uur).

Meer berichten

Shopbox