Logo brugnijmegen.nl


Rinie Renkens-Gerrits 40 jaar koorlid, Annemie Jansen-Vercoulen 12,5 jaar koorlid en pastor Aloys 12,5 jaar pastoor van de parochie.
Rinie Renkens-Gerrits 40 jaar koorlid, Annemie Jansen-Vercoulen 12,5 jaar koorlid en pastor Aloys 12,5 jaar pastoor van de parochie.

Drie jubilarissen in het zonnetje gezet

Overasselt - Het jaarlijkse Caeciliafeest voor de leden van het gemengd zangkoor van Overasselt was een feestelijke viering en werd door het koor opgeluisterd met toepasselijke gezangen ter ere van het feest van de heilige Caecilia, patrones van de muziek en koren.

Voordat pastor Aloys de jubilarissen op het koor uitnodigde, deed de dirigent van het koor een dringend beroep op alle aanwezigen om uit te zien naar nieuwe koorleden. Dit in verband met het voorbestaan van het koor. Hierna werden de jubilarissen door Aloys toegesproken en werd hen de Gregorius onderscheiding opgespeld. Rinie Renkens-Gerrits voor 40-jaar en Annemie Jansen-Vercoulen voor 12,5 jaar koorlid. Beiden ontvingen een oorkonde en een feestelijk boeket bloemen.
Na de koffie met krentenbrood in de kerk ging het programma rond één uur verder in Café de Zon. Daar werden de koorleden ontvangen met een korte welkomsttoespraak van de voorzitter. Hierna was er een feest met live optreden van Ad Goossens op accordeon, trompet, saxofoon en klarinet alsmede een muzikale quiz. Ook konden de gasten deelnemen aan de quiz over vlaggen en andere opdrachten over muziek en plaatsnamen.

Er werd ook even stilgestaan bij het afscheid van Theo Hebing. Hij verlaat ons koor omdat hij een baan heeft gekregen in Den Haag. Theo heeft enkele jaren de functie van secretaris vervuld bij het koor. Voor zijn inzet werd hij hartelijk bedankt.
Het duo Marijke Schel en Letty Hammen namen op hun eigen sympathieke manier de dirigent, koorleden en gebeurtenissen op de korrel.

Tot grote verbazing van Aloys werd ook hij in het zonnetje gezet. Hij was namelijk op 1 juli 2017 12,5 jaar pastor in de parochie . Dat is uiteraard ook een felicitatie waard. Hij kreeg hiervoor als aandenken een beeldje van een koorzanger.
 

Meer berichten

Shopbox