Logo brugnijmegen.nl


Finale Junior Science Olympiad

Nijmegen - Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. 's Werelds meest getalenteerde leerlingen uit 3 en 4 VWO zijn deze week in Nijmegen om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Voor het eerst in veertien jaar heeft deze Internationale scholierenwedstrijd (International Junior Science Olympiad, IJSO) in Nederland plaats.

De toernooiorganisatis wil havo- en vwo-scholieren tot en met 15 jaar uitdagen en stimuleren op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Door mee te doen aan deze internationale wedstrijd, ervaren jongeren de mogelijkheden en kansen die er zijn op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie. Dat kan hen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze. Achterliggende gedachte is: 'de juiste student op de juiste plek'.

Finale in Nijmegen

De IJSO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldevenement. Vorige edities vonden onder meer plaats in Zuid-Korea, Taiwan, Indonesië, Argentinië en Brazilië. De voorrondes voor de Nederlandse scholieren vonden begin 2017 plaats op meer dan 200 scholen en in de laboratoria van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ruim 3000 scholieren deden hieraan mee. Begin december komen alle scholierenteams van de vijftig deelnemende landen samen in Sportcentrum Papendal in Arnhem om te strijden in de grand finale. Voorbereiding en examinering vinden plaats bij de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De twaalf beste leerlingen - waaronder een scholier van het Stedelijk Gym in Nijmegen - vertegenwoordigen Nederland tijdens deze veertiende internationale finale. De leerlingen maken over drie dagen verspreid hun toetsen. Theorie en praktijk komen daarin samen. Op de overige dagen nemen zij deel aan excursies, culturele en sportieve activiteiten. Naast het wedstrijdelement is het leggen van internationale contacten met leeftijdsgenoten een belangrijk onderdeel van het programma.

De wedstrijddeelnemers worden gedurende de gehele olympiade – die duurt van 3-12 december - begeleid en bijgestaan door 85 enthousiaste studenten. Zij komen van diverse opleidingen van universiteiten en hogescholen uit Nijmegen, uit heel Nederland en zelfs ver daarbuiten. De medewerking van studenten van diverse nationaliteiten weerspiegelt het internationale karakter van deze olympiade.

Meer berichten

Shopbox