Logo brugnijmegen.nl

Overdracht archieven

Nijmegen - Al sinds de jaren zeventig verzamelt de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen (SVAN) archieven van tientallen vakbonden en lokale afdelingen die samen de geschiedenis vertellen van de arbeidersbeweging in Nijmegen en directe omgeving.

De afgelopen jaren hebben medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen al die archieven vakkundig ontsloten. Voor Nijmegen betekent het dat de inwoners en andere geïnteresseerden nu kennis kunnen nemen van de bij tijd en wijle roerige maar immer interessante geschiedenis van de lokale vakbeweging. Herman van Soest, oud-raadslid en vakbondsman in hart en nieren, zal de archieven op 14 december feestelijk overdragen aan wethouder Ben van Hees. Andreas Caspers, medewerker van het Regionaal Archief Nijmegen, geeft een toelichting geven op de archiefbewerking en de inhoud van de vakbonds­archieven. De overdracht is donderdag 14 december van 17.30 tot 19.30 uur in het Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27 Nijmegen.

Het Regionaal Archief Nijmegen stelt enkele stukken uit de ­archieven van de Nijmeegse afdelingen van de Grafische Bond tentoon. Deze expositie is in december voor iedereen te bekijken.

Meer berichten

Shopbox