Logo brugnijmegen.nl

Vragen over verkeersveiligheid Oude Groenestraat

Nijmegen - VVD Nijmegen, PvdA en Stadspartij DNF vinden de oversteekplaats op de Oude Groenestraat in Nijmegen Noord onoverzichtelijk en gevaarlijk. "De gemeente is verantwoordelijk voor veilig verkeer en VVD, PvdA en DNF vinden dat er sneller maatregelen genomen moeten worden bij deze oversteekplaats", aldus de partijen. 

"Er zijn veel kinderen die gebruik maken van deze oversteekplaats en bewoners geven aan dat er regelmatig bijna-aanrijdingen plaatsvinden." De politieke partijen hebben vragen gesteld aan het college, om er voor te zorgen dat de gemeente sneller aan de slag gaat met concrete oplossingen en het verkeersveilig maken van de oversteekplaats op de Oude Groenestraat. "In 2017 vond een aantal (bijna) incidenten plaats op de oversteekplaats bij de Oude Groenestraat in Nijmegen Noord. Dit zorgde voor rumoer in de buurt en een oproep van de plaatselijke verenigingen, school en wijkraad om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Dit gesprek leidde tot een overleg met de gemeente waarin de onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie ruim aan bod kwam. Er zijn daar verschillende (deel)oplossingen besproken, waarbij vooral gekeken wordt naar wat de buurt zelf kan doen. De rol van de gemeente blijft beperkt tot 'kritisch kijken naar de huidige inrichting van de oversteekplaats'. Dat is niet genoeg. VVD Nijmegen, PvdA en Stadspartij DNF juichen het toe dat de buurt de handschoen oppakt, maar vinden dat de gemeente zich er wat makkelijk vanaf maakt. Verkeersveiligheid is een primaire taak voor de gemeente en actie nalaten of uitstellen kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moet ook gemeente Nijmegen zo snel mogelijk aan de slag met échte acties om de verkeersveiligheid te vergroten."

Meer berichten

Shopbox