Foto: Maaike van Helmond

Ontwikkeling terrein de Blauwe Buut

Nijmegen - "Wij voelen onszelf niet serieus genomen", een gevoel dat Maarten Bots, Monique Leclercq en Karin van der Wielen, omwonenden van het terrein van voormalig basisschool de Blauwe Buut aan de Molukkenstraat, delen. "Helemaal nu de ontwikkelingen rondom dit terrein ineens worden versneld en de bewoners nauwelijks op de hoogte worden gehouden over alle plannen."

"In eerste instantie wisten wij niet beter dan dat er pas rond 2025 iets met dit terrein zou gaan gebeuren", vertelt Karin. "Met de gemeente was besproken dat zij ons op de hoogte zouden houden over alle ontwikkelingen en dat wij als bewoners mee zouden kunnen praten over de nieuwe functie en 'look en feel' van het terrein." Groot was dan ook de verbazing toen afgelopen juni uit de zomernota bleek dat er toch ineens haast gemaakt zou worden en dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor de bouw van een groot aantal sociale huurwoningen. "En dat zonder enige vorm van overleg met ons."
Maarten: "We snappen dat het terrein een andere bestemming moet krijgen en zijn ook niet tegen sociale woningbouw." Maar volgens dit drietal zijn er al genoeg 'goedkoopste' huurwoningen en is er juist gebrek aan (huur)woningen voor (jonge) doorstromers of ouderen die wat kleiner willen gaan wonen. "Deze mensen zijn nu vaak genoodzaakt om de wijk te verlaten, terwijl ze hier juist heel graag willen blijven wonen."
Dat is overigens niet het enige bezwaar dat de wijkbewoners hebben tegen de plannen van de gemeente. Monique: "De gemeente wil het pand slopen en dat zou zonde zijn. Dit prachtige pand is namelijk een van de laatst overgebleven schoolgebouwen uit de tijd van de wederopbouw en bepaalt bovendien mede de uitstraling van de wijk. En die willen wij juist behouden. Wij zouden dan ook veel liever zien dat het gebouw zelf blijft staan en dat daarin appartementen worden gerealiseerd."
Daarnaast heerst er nog onduidelijkheid over zaken als het voortbestaan van het trapveldje naast de school en parkeerproblematiek in de toekomst. Maarten: "Op al onze vragen hierover krijgen wij echter nauwelijks een reactie van de gemeente. En dat terwijl wij gewoon duidelijkheid willen."

"Het enige wat wij te horen hebben gekregen is dat de nieuwe ontwikkelingen uitsluitend gebaseerd zijn op een politieke beslissing. We hebben gevraagd naar onderbouwing, maar tot nu toe heeft niemand ons die kunnen geven."

 

Reactie gemeente

De bewoners van de wijk rondom de Blauwe Buut worden volgens de gemeente wel degelijk betrokken bij alle ontwikkelingen rondom het terrein: "Bij de behandeling van de zomernota 2017 heeft de raad besloten om één miljoen euro vrij te maken voor de bouw van sociale huurwoningen. Binnenkort zal de gemeente in overleg met de corporaties treden om hierover nadere afspraken te maken. Het ontwerp bestemmingsplan zal in het najaar worden vastgesteld en het definitieve plan in het eerste kwartaal van 2019. Zelfs vooruitlopend op deze formele procedure van het bestemmingsplan zijn de bewoners al bij het geheel betrokken. Het contact met de buurt is vlak voor de zomernota geïntensiveerd en vanaf eind augustus zijn er al diverse gesprekken met de vertegenwoordigers van de wijk gevoerd. Tijdens die gesprekken is onder andere toegezegd dat zij de uitgangspunten voor de verkoop van de grond krijgen, zodra de corporaties die hebben gekregen. Dat is niet per se gebruikelijk. Een ander onderwerp dat met betrekking tot de Blauwe Buut speelt is cultuurhistorie. Een deel van de mensen wil het huidige pand behouden. De kans dat dat gebeurt is echter heel klein aangezien de panden volgens onze deskundigen geen cultuurhistorische waarde hebben."

Meer berichten