Leerlingen bouwen hun school en wijk van de toekomst. (Foto: Kandinsky)
Leerlingen bouwen hun school en wijk van de toekomst. (Foto: Kandinsky)

'School van de Toekomst'

Nijmegen - Hoe ziet het onderwijsgebouw van de toekomst eruit? Zo'n 31 leerlingen uit havo 4 van het Kandinsky College in Nijmegen zijn uitgedaagd om een duurzaam en passend gebouw te ontwerpen voor de school in 2025. Dit in het kader van het project De School van de Toekomst.

In groepjes nemen ze deel aan een aanbestedingstraject, waarbij het winnende ontwerp wordt meegenomen in het toekomstige plan voor een duurzaam schoolgebouw. "De School van de Toekomst is een vakoverstijgend project waarbij leerlingen gaandeweg op alle relevante terreinen vaardigheden en inzichten verwerven. Zo denken ze na over zaken als demografie, ruimtelijke ordening, energievoorziening, bodemonderzoek en luchthuishouding. Maar ook onderwijsontwikkeling is een belangrijk onderwerp. Heb je in 2025 nog wel lokalen nodig? Zit je nog wel in een klas, wat doet de docent?", aldus het Kandinsky. De ontwerpen worden begin april gepresenteerd aan de schoolleiding, die vervolgens een winnaar kiest. Het Kandinsky College is voornemens het gebouw de komende jaren te verduurzamen. De ontwerpen van de leerlingen worden hierbij ingezet.

Een tweede project waaraan gewerkt wordt is De Wijk van de Toekomst. Het zijn projecten binnen Geo Future School, een landelijke onderwijsstroom gericht op de grote vraagstukken van deze tijd zoals klimaatverandering. Hun ideeën voor de toekomst werken ze uit in een maquette. De beste hiervan doen mee aan een landelijke wedstrijd en worden vertoond bij de tentoonstelling Places of Hope- zin in de toekomst, van 5 t/m 7 april in Leeuwarden.

Geo Future School
Geo Future School is een landelijke onderwijsstroom in het voortgezet onderwijs, die leerlingen stimuleert om na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarbinnen Nederland een mondiale speler is. Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vragen van nu en de toekomst, zoals: Hoe passen we onze samenleving aan op de steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable en smart cities? Onderzoekend leren op het grensvlak van gamma en béta, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Zie voor meer informatie: www.geofutureschool.nl

Meer berichten
 

Meeste reacties