Sleuteloverdracht aan eerste lichting studenten. (Foto JW Bakker)
Sleuteloverdracht aan eerste lichting studenten. (Foto JW Bakker)

GGZ-leerafdeling voor verpleegkundigen

Nijmegen - Ruimte geven aan innovatie, onderzoek en een aantrekkelijke leeromgeving creëren voor studenten verpleegkunde: dat is wat Pro Persona, HAN en ROC Nijmegen willen bereiken met de nieuwe leerafdeling op het Expertisecentrum Depressie aan de Reinier Postlaan in Nijmegen. Vorige week is de nieuwe afdeling officieel gestart. Met een feestelijke sleuteloverdracht aan de eerste lichting studenten.

"Ervaringen elders in het land bevestigen dat een leerafdeling de kloof tussen opleiding en praktijk kleiner maakt. De mogelijkheden voor innovatie en onderzoek zijn daarnaast groter. De leerafdeling biedt studenten een aantrekkelijke leeromgeving, de zelfstandigheid van werken is groter en ze leren sneller van elkaar. Ook de patiënten op de afdeling profiteren", aldus de initiatiefnemers. Voor Pro Persona biedt het de kans om verpleegkundig talent vroegtijdig aan zich te binden op de huidige krappe arbeidsmarkt.

Studenten die komen stagelopen vervullen alle taken die horen bij het vak: het monitoren van medicatiegebruik, voorlichting en het helpen van patiënten met de invulling van de dag. Naast het leveren van zorg krijgen de medewerkers een meer coachende, begeleidende rol voor zowel patiënten als studenten. Daarvoor hebben zij een aanvullende training gehad. Het team van vast personeel blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

Het Expertisecentrum Depressie heeft een klinische behandelafdeling binnen Pro Persona, en is gevestigd aan Reinier Postlaan 6. Het Expertisecentrum is er voor cliënten met een chronische of therapieresistente depressie. Het Expertisecentrum Depressie heeft sinds februari 2016 het keurmerk TOPGGz. TOPGGz is zeer gespecialiseerde patiëntenzorg, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandeling en kennisverspreiding. Het concept van de leerafdeling past dus goed bij het Expertisecentrum.

Meer berichten