KWF zoekt bestuursleden

Nijmegen - KWF Nijmegen geeft lokaal invulling aan de missie van KWF Kankerbestrijding. Het bestuur bestaat uit acht vrijwilligers. Op dit moment staat een vacature open voor een nieuwe collecte coördinator én een evenementencoördinator.

Er vinden jaarlijks zes bestuursvergaderingen plaats. Belangstelling? Kijk op: www.kwfnijmegen.nl

Meer berichten