Samen vuist maken tegen laaggeletterdheid

Nijmegen - Dertig organisaties uit de regio Nijmegen hebben begin maart het Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid 2018-2022 getekend. Hiermee sluiten zij zich voor vier jaar aan bij het Bondgenootschap en beloven zij laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Het Bondgenootschap zet zich in voor bewustwording van laaggeletterdheid en begrijpelijk taalgebruik.

Bondgenoten ondersteunen elkaar in het begrijpelijk maken en houden van de eigen communicatie en bevorderen het vinden, herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

"Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit kan grote gevolgen hebben. Als je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben moeite met taal. In Nijmegen is dat naar schatting 8-10% van de Nijmegenaren van 16 tot 65 jaar", aldus het Bondgenootschap.

Het Bondgenootschap bestaat uit onder andere gemeenten (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Groesbeek), GGD, ROC, Bibliotheek, HAN, Werkbedrijf, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, scholen en nog andere publieke en private partijen.

www.laaggeletterdheidnijmegen.nl

Ondertekenende partijen:
Bibliotheek Gelderland Zuid
Bibliotheek Wijchen
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Gemeente Nijmegen
Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Wijchen
GGD Gelderland Zuid
Grondig Hergebruik
HAN
Het Inter-Lokaal
Leerwerkloket
Martinusschool Millingen
Orthopedagoog en psycholoog Paulien van Kessel
Peuteropvang Beuningen
PvdA gemeente Wijchen
Rabobank Rijk van Nijmegen
Radboud Universiteit Faculteit Letteren
ROC Nijmegen
Rotary
Stichting Oeverwal
Tandem Welzijn organisatie
Werkbedrijf
Zorgbelang Gelderland

Meer berichten