Foto: Peter Koehorst

Aanpak schoolverzuim

Nijmegen - De gemeente Nijmegen heeft begin 2017 het aantal leerplichtambtenaren op peil gebracht. En met resultaat. Wethouder Onderwijs Renske Helmer-Englebert: "Bureau Leerplicht kan de verzuimsignalen nu tijdig verwerken. Leerlingen die veel verzuimen of langdurig thuiszitten, zijn beter in beeld bij het onderwijs en bureau Leerplicht en er wordt sneller geschakeld naar vrijwillige (jeugd)hulp."

"Leerlingen en hun ouders/verzorgers krijgen zo eerder en betere begeleiding om het schoolgaan te hervatten en als het kan geen studiejaren te verliezen. De nieuwe rol van de leerplichtambtenaren heeft meer focus op preventie en hulp en minder op de strafrechtelijke kant. Die nieuwe aanpak laat zien dat we meer kinderen in beeld hebben en sneller hulp kunnen bieden die nodig is." Het beleid is er opgericht 'dat in 2020 geen enkel kind of jongere langer dan tien weken thuiszit zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.'

Het aantal meldingen van relatief verzuim (leerling staat ingeschreven, maar gaat niet geregeld naar school) steeg van 851 in schooljaar 2015/2016 naar 1014 in 2016/2017. "De stijging is te verklaren door een betere verzuimregistratie en meldingen door scholen en door de gezamenlijke preventieve aanpak zijn er meer leerlingen in beeld." Daarnaast is er een groep van een tiental absoluut verzuimers. Voor hen wordt hulp en passend onderwijs gezocht.

Door de preventieve inzet van hulp en ondersteuning van ouders bij hun opvoedende taak en door vroegtijdige inzet van zorg op scholen, wordt verzuim en schooluitval zoveel mogelijk voorkomen. Er is voor de leerling hulp vanuit de Jeugdwet en onderwijskundige ondersteuning die de scholen zelf aanbieden. Op basis van passend onderwijs kunnen scholen leerlingen met ondersteuningsbehoefte een passend traject aanbieden op de eigen school, op een andere school met voorzieningen of in het speciaal onderwijs.

Het totaal aantal leerplichtige leerlingen in de gemeente Nijmegen was de laatste jaren stabiel: ca. 11.800 leerlingen in het basisonderwijs en ruim 8350 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Meer berichten