Gemeenteraadsverkiezingen 2018

'Doe maar gewoon Nijmegen'

Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede rug van landelijke partijbazen in Den Haag. Eigenlijk zijn we geen echte politieke partij, maar een protestpartij, een beetje in de sfeer van 'de tegenpartij' zoals Koot en Bie die ooit neerzetten. Wij zetten ons gewoon op eigen kracht in voor de belangen van inwoners, inwoners-groepen en kleine ondernemers in Nijmegen. We staan vooral pal voor de 'gewone mensen' in de 'gewone wijken' en voor kleine ondernemers. We willen 'de luis in de pels' zijn in het Nijmeegse politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen.

gN zal daarom haar stem scherp en kritisch laten horen als het college besluiten wil nemen die ten koste gaan van het welbevinden van 'onze' mensen. Maar we gaan ook mee met partijen in de raad als voorstellen en ideeën voor 'onze' mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat zie je ook aan onze huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in Nijmegen maakt.
De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van haar onafhankelijke boegbeeld: Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. "En dat moeten er meer worden, als we wat willen bereiken", aldus Jo.
De laatste jaren kreeg Jo met zijn kritische volkse debatstijl, ja dus in het Nijmeegs, de handen van menig Nijmegenaar op elkaar. Toch kreeg de partij, als het erop aan kwam, nog niet echt de kans om te scoren. De collegepartijen hielden elkaar in een ijzeren greep en weigerden ideeën van gN te verzilveren. En voor sommige andere partijen waren wij een buitenbeentje, dat niet echt werd gepruimd. Naar de inhoud van de boodschap van de partij werd nauwelijks geluisterd. Ja, taal- en stijlfoutjes van Jo, daar werd fel op gereageerd. Lekker belangrijk!

En als gN dan een motie indient waar de raad geen nee tegen durft te zeggen ('breng plannen dichterbij de gewone burger'), dan wordt deze gewoonweg niet uitgevoerd!
De komende jaren varen wij eenzelfde koers, dat zeker, maar we willen met resultaten wel waarmaken waar we voor staan. Zonder overigens met loze beloften te komen die achteraf niet nagekomen worden. Daarom is naar vernieuwing gezocht in de fractie om de boodschap van gN zonder pardon uit te dragen. Jo is en blijft als fractieleider natuurlijk het boegbeeld van de partij. En hij blijft ook in de toekomst zeker de knuppel in het hoenderhok gooien.
Dat is in de laatste periode minder gelukt, omdat Jo kampte met gezondheidsperikelen in de familie. En als hij dan zijn stem liet horen, zag je dat niet terug in de krant, want daar wordt Jo categorisch geweerd.
Maar gN heeft nu nieuwe gezichten gezocht en gevonden. Echte Nijmegenaren die weten hoe het er aan toe gaat in de politieke arena.

En de ervaring en kennis hebben om over de voor gN belangrijke onderwerpen hun zegje te doen.

'Doe maar gewoon Nijmegen' blijft ons motto!

www.gewoonnijmegen.nl

Meer berichten