Partij voor de Dieren staat voor een groen, zorgzaam, mens- en diervriendelijk Nijmegen.
Partij voor de Dieren staat voor een groen, zorgzaam, mens- en diervriendelijk Nijmegen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Partij voor de Dieren: tijd voor Plan B in Nijmegen!

Nijmegen is een prachtige stad die haar best doet om groen en duurzaam te zijn. Toch moeten we op korte termijn grotere stappen zetten om te zorgen dat onze stad leefbaar blijft voor mens en dier. Daarvoor is een omslag nodig in het denken.

In plaats van de mens centraal moet de gemeente de planeet en al haar bewoners centraal stellen. Te vaak gaan economische en kortetermijnbelangen nog voor op het welzijn van mens en dier. De Partij voor de Dieren wil dat Nijmegen in 2030 al klimaatneutraal is, in tegenstelling tot in 2045 energieneutraal. We willen meer aandacht voor dierenwelzijn. Het groenbeheer moet drastisch veranderd worden. Planten in plaats van kappen, biodiversiteit in plaats van tegels, bloeien in plaats van maaien. De gemeente moet meer maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zorg wordt in de eigen omgeving geregeld en toegankelijker voor zorgvragers.Er komen meer woningen voor starters en mensen met een kleine portemonnee. Die woningen worden natuurinclusief en duurzaam gebouwd. Kwetsbare groepen, mens én dier, worden door de gemeente beschermd. De PvdD is de enige politieke partij in Nijmegen die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor beleid. Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Nijmegen. Plan B. Omdat er geen planeet B is.

nijmegen.partijvoordedieren.nl

Meer berichten