Ben van Hees (wethouder) en Wendy Grutters (raadslid en lijsttrekker) van Stadspartij DNF: Stem 100% lokaal, stem Stadspartij DNF (lijst 8).
Ben van Hees (wethouder) en Wendy Grutters (raadslid en lijsttrekker) van Stadspartij DNF: Stem 100% lokaal, stem Stadspartij DNF (lijst 8).
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stadspartij DNF: 100% lokaal, sociaal, trots op typisch Nijmeegse

'Samen voor het mooiste van Nijmegen'. Dat is het motto van Stadspartij DNF, de eerste stadspartij in het college van Nijmegen met de allereerste wethouder binnenstad van het land: Ben van Hees.

Stadspartij DNF kiest voor een onafhankelijke Nijmeegse koers zonder landelijke partijbemoeienis. Geen strijd tussen links en rechts maar politiek vanuit liefde voor de stad én met kennis van en gevoel bij de stad en haar inwoners. Met 50 kandidaten uit vele Nijmeegse wijken die ook als vrijwilliger iedere dag weer bezig zijn om Nijmegen weer een beetje mooier te maken. De afgelopen jaren heeft Stadspartij DNF al veel bereikt zoals het halveren van de leegstand in de binnenstad, het aanpakken van overlast door (illegale) kamerverhuur, de aanplant van 10.000 nieuwe bomen en het behoud van gratis busvervoer voor 65-plussers.

Stadspartij DNF wil het mooiste van Nijmegen bewaken en versterken. En het mooiste is niet alleen alles wat je kunt zien, zoals onze monumenten en parken. Het mooiste, dat is ook de zorg voor elkaar en de zorg dat iedereen zich veilig en geborgen kan voelen in deze stad.

Het typisch dorpse gevoel van de Nijmeegse wijken bewaken Het bestrijden van eenzaamheid, leefbaarheid en het behoud van het typisch Nijmeegse dorpse gevoel in de wijken: topprioriteiten van Stadspartij DNF. Meer welzijnswerk en meer ontmoetingsplaatsen zoals wijkcentra en nieuwe buurthoreca. Ook behoud van winkels in wijken verdient meer aandacht. De lessen die de wethouder binnenstad heeft geleerd worden daarvoor ingezet.

Bij een dorps gevoel hoort ook aandacht voor veiligheid. Waar politie te druk is moeten toezichthouders voortaan 24 uur per dag (nu tijdens kantooruren) bereikbaar en inzetbaar zijn. Stadspartij DNF is voorstander van meer cameratoezicht op beruchte hangplekken en vuildumpplekken.

Durf trots te zijn op het echte Nijmeegse Er is maar één oudste stad van Nederland. Omarm die kansen! De Stevenskerk verdient ieder jaar financiële steun. Het Valkhofkwartier moet ontwikkeld worden als toeristische trekker, mét Donjon. En de Romeinse historie in het Waterkwartier moet goed zichtbaar worden gemaakt.

Stadspartij DNF koestert ook de Nijmeegse sportclubs, belangrijke ontmoetingspunten voor vele Nijmegenaren. Sportaccommodaties zoals vv. Krayenhoff en Oranje Blauw verdienen een impuls. Stadspartij DNF is voor zwemles voor alle kinderen en een nieuw zwembad in Nijmegen-Noord. En Stadspartij DNF houdt ook oog voor de typisch 'Nimweegse' punten, die nogal eens vergeten worden. Voorbeeld: Er komt een Graodus fan Nimwegenstraat!

www.stadspartijDNF.nl

Meer berichten