Acht kandidaten voor CDA Nijmegen.
Acht kandidaten voor CDA Nijmegen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA Nijmegen: 'Meer voor elkaar!'

Het CDA staat voor een Nijmegen waarin het veilig en leefbaar wonen en werken
is. Daarom geven we meer ondersteuning aan verenigingen en vrijwilligers. We
investeren in handhaving en alle Nijmeegse wijken krijgen een eigen budget en
leefbaarheidsplan.

De wijken aan zet!
Nijmegenaren weten heel goed waar behoefte aan is in de wijken en omgeving. Het CDA Nijmegen voert daarom wijkbudgetten in. Hiermee kunnen plannen die door bewoners gemaakt worden ook door de wijk zelf uitgevoerd worden. Niet op het stadhuis, maar in buurtverband wordt bepaald wat nodig is: meer groen, bereikbare en levendige winkelcentra, een zebrapad voor meer veiligheid, een speeltuin of een ontmoetingsplek. Onze wijken zijn weer aan zet!

Goed wonen in Nijmegen
Onze stad groeit. Daarom moet er volgens ons ook geïnvesteerd worden in goed wonen. Dat betekent:
- Betaalbare koop- en huurwoningen
- Ondersteuning voor ouderen die langer in hun eigen woning willen blijven wonen
- Voldoende voorzieningen in alle wijken
- Duurzaamheidsleningen

Veilig samenleven
Iedere Nijmegenaar moet veilig over straat kunnen. Wij zorgen daarvoor door:
- Grotere rol voor zichtbare wijkagenten en straatcoaches
- Veiligheidsagenda's per wijk
- Investeren in handhaving, om hard te kunnen optreden tegen overlast
- Tegengaan van verhuftering

Sterke economie, sterke stad
De economie groeit. Dit levert kansen op. We gaan:
- Pal staan voor het midden- en kleinbedrijf
- Stimuleren van omscholing naar veelgevraagde functies
- Aandacht voor 45-plussers zonder baan
- Snellere schuldhulpverlening, waarbij kinderen mee kunnen blijven doen bij sport, cultuur en onderwijs

Zorg voor elkaar
Omzien naar elkaar is heel gewoon. Maar in onze samenleving soms ook heel moeilijk. Wij staan voor een Nijmeegse samenleving waarin u en ik voor elkaar zorgen. We doen
dat door:
- Steun voor mantelzorgers & goede respijtzorg
- Terugdringen wachttijden in de jeugdzorg
- Toegankelijke zorg voor iedereen; met een zo laag mogelijke eigen bijdrage in de Wmo

Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma kijkt u op: www.cda.nl/gelderland/nijmegen

Meer berichten