Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ouderen Belangen Nijmegen: 'Fris en vernieuwend'

Vindt u het samen met lijst 9 ook belangrijk dat:

• De veiligheid in de woonwijken een hogere prioriteit krijgt?
• Welvaart meer omgezet wordt naar welzijn? Zorg is niet alleen medisch.
• Niet gekort wordt op thuiszorg?
• 65 plussers, maar ook invaliden en echte minima vrij gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en musea?
• Er meer handhavers komen om storend fietsgedrag en scooters in heel de stad uit te bannen?
• In winkelstraten, pleinen en in wijken lange dubbelzijdige banken worden geplaatst als rustpunt en tot bevordering van contacten?
• Lokaal stemmen nu belangrijker is dan op landelijke politieke partijen?
• Nijmegen er niet alleen voor de studenten is maar voor alle burgers?
• 'Oud = In' en dus ook beter vertegenwoordigd moet zijn in de raad?
• Gemeente pro actief meewerkt aan het geschikt maken van woningen voor senioren?

Als u het hier ook mee eens bent, stem dan op onze beweging Ouderen Belangen Nijmegen. Steun ons want ook jij word ouder. Ook jij hebt (groot)ouders. De meeste Nijmegenaren hebben de komende jaren te maken met: mantelzorger zijn of worden, met pensioen gaan, willen verhuizen, baan verliezen, achteruitgang in hun welzijn. Met drie zetels in de raad kunnen we voor veel Nijmegenaren veel belangen behartigen.


Kunnen we armoede helemaal uitbannen?
Voor elk land, voor elke cultuur, voor elk werelddeel is armoede weer anders. Voor de een is dat hongerlijden, voor de ander geen goed schoeisel hebben, voor weer een ander geen tv of laptop bezitten. Als lijsttrekker ben ik ook lid van de ledenraad bij ANBO en ontvang elke dag prangende vragen. Zoals van een Nijmeegse weduwe van middelbare leeftijd. Ze heeft door omstandigheden alleen een WAO uitkering en moet moet elke dag rekenen hoe ze rond moet komen. Ze heeft geen krant, gaat niet op vakantie of bioscoop en krijgt niet alle medicijnen volledig vergoed ondanks een chronische ziekte. Ze weet de weg niet naar het gemeentelijk loket en schaamt zich om daar een beroep op te doen. We willen in zo'n geval de mensen meer laten coachen en proberen te laten helpen door Fibon (Financieel Beleid Ouderen Nijmegen)


Heeft men de naam OBN vergeten op de kandidatenlijst verkiezingen?
Ouderen Belangen Nijmegen (O.B.N) doet mee aan de verkiezingen met lijst 9 zonder naamaanduiding. De reden waarom is gekozen om niet onze naam te registeren is tweeledig. Blanco staat voor onbeschreven en dat is wat wij zijn: geen ballast, ervaren, fris en vernieuwend. Verder is het registreren van een naam enorm kostbaar. Wij hebben geen landelijke partijkas waarvan advertenties kunnen worden betaald. Volgens de kieswet komt het stembiljet er met betrekking tot onze lijst er dan ook zo uit te zien: Lijst 9. (blanco) lijsttrekker Venderbosch, nummer 2 Rutten, nummer 3 Crum.

www.ouderenbelangennijmegen.nl

Meer berichten