Michel Hulskorte: "Onze slogan: 'Eerst het noodzakelijke en dan het vermakelijke'."
Michel Hulskorte: "Onze slogan: 'Eerst het noodzakelijke en dan het vermakelijke'."
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

50PLUS 'Met één sterke ouderenpartij kunnen we meer bereiken'

Op de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die de Verenigde Senioren Partij de afgelopen 20 jaar heeft gesteund. De Verenigde Senioren Partij (VSP) gaat met de verkiezingen over naar 50PLUS. Met als doel om in Nijmegen één sterke ouderenpartij te vormen. Zo kunnen we meer betekenen voor onze kiezers. Ik heb de afgelopen jaren met veel enthousiasme de verantwoordelijkheid als fractievoorzitter op mij genomen. Het wordt nu tijd om het stokje over te geven aan onze nieuwe lijsttrekker Hans van Deurzen in wie ik het volste vertrouwen heb.

Twintig jaar heeft de Verenigde Senioren Partij in Nijmegen de belangen van onze ouderen behartigd. We hebben in de afgelopen jaren veel bereikt. Denk aan het vrije busvervoer voor 65-plussers en het feit dat de bus kon blijven komen in de Burchtstraat, het hart van Nijmegen. Er liggen echter plannen klaar waardoor de stadsbus door de Burchtstraat gaat verdwijnen. Wij zullen ons hiertegen verzetten. Je kunt het de ouderen en mensen die slecht ter been zijn niet aandoen dat zij honderden meters moeten lopen om in de Burchtstraat te komen omdat de stadsbus daar niet meer komt.

Verder zijn door onze inzet onder meer de consumptieprijzen in de wijkcentra niet verhoogd, de stadswinkel in Meijhorst werd op woensdagmiddag opengesteld en de afgelopen jaren werd extra geld vrijgemaakt voor de dagopvang.

De laatste vier jaar hebben wij deelgenomen aan de coalitie. Eén van de hoogtepunten van de laatste tijd is dat de VSP een wethouder heeft kunnen leveren aan ons college.

Eén sterke ouderenpartij is nodig want de ouderen dreigen het kind van de rekening te worden. Zo moet er meer gedaan worden om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en daarom moeten er meer zorgwoningen gebouwd worden.
De huren moeten omlaag want die zijn direct niet meer te betalen.
Er moet meer geld naar de mantelzorg.
Er moeten meer wijkverpleegkundigen komen.
Geen verdere afbraak van de thuiszorg.
Mensen met een AOW en klein pensioentje moeten nu hun hand ophouden, terwijl ze hun hele leven lang belastingen betaald hebben.
De bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen moeten niet verdwijnen onder het motto zelfredzaamheid.
Ouderenbeleid mag geen sluitpost worden op de begrotingen van Rijk en gemeenten.
Ook voor alleenstaande ouders met kleine kinderen moeten wij extra aandacht vragen.
We zijn tegen versnippering van ouderenpartijen want dit heeft geen zin.

Michel Hulskorte, fractievoorzitter VSP

Meer berichten