SP-lijsttrekker Renske Helmer.
SP-lijsttrekker Renske Helmer.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

SP Nijmegen: Voor jezelf, voor elkaar, voor Nijmegen

SP-lijsttrekker Renske Helmer: "Een sociale stad is alles behalve vanzelfsprekend. Anderen staan klaar om af te breken wat wij de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd. De SP laat dat niet gebeuren: wij zetten geen stap terug, maar maken juist een sprong vooruit. Wij houden Nijmegen sociaal, staan naast de mensen en zijn eigenwijs genoeg om de rechtse wind uit Den Haag te trotseren. Een stem op de SP is een stem voor jezelf én voor elkaar!"

Investeer in de wijken: 10 miljoen extra voor onderhoud en voorzieningen. Aanpak van achterstallig onderhoud van openbaar groen, fietspaden, trottoirs en wegen. Wijkbewoners bepalen zelf welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen. Daarnaast komt er meer geld voor amateursport en cultuur in de wijken.

Stop woningnood en verkamering, bouw meer betaalbare woningen voor jong en oud. Er komen 2000 betaalbare huurwoningen bij en 2000 kamers voor jongeren en studenten. Daarmee pakken we de woningnood aan, maken we een einde aan de verkamering van gezinswoningen en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen.

Handen af van de zorg met de laagste eigen bijdrage van Nederland. We laten ouderen en gehandicapten niet de dupe worden van landelijk bezuinigingsbeleid. Er wordt niet gesneden in de (thuis)zorg en de eigen bijdragen blijven de laagste van Nederland. In Nijmegen krijgt iedereen de zorg die nodig is.

Huren omlaag en 20% minder OZB voor woningeigenaren. Huiseigenaren gaan 20 procent minder onroerendzaakbelasting (OZB) betalen. We gaan voor 0 procent huurverhoging, en de hoogste huren worden met 10 procent verlaagd. De energielasten voor huurders gaan omlaag door te investeren in zonnepanelen en isolatie, zonder de huren te verhogen.

Met 500 extra stadsbanen maken we Nijmegen schoner, veiliger en socialer. We stoppen met miljoenenverslindende re-integratietrajecten en gebruiken dit geld voor 500 nieuwe stadsbanen met een fatsoenlijke beloning. Daarmee helpen we ouderen aan het werk, en garanderen we jongeren een baan zodat geen enkele jongere van een uitkering hoeft te leven. Met onder andere meer toezichthouders wordt de stad veiliger en met meer wijkvegers wordt de stad schoner.

Gratis bus voor 65+ moet blijven, fatsoenlijk OV voor alle wijken. De gratis bus voor 65+ blijft pal overeind en we breiden de regeling uit met gratis vervoer van (klein-)kinderen tot 13 jaar. We laten de bus niet uit het centrum verdwijnen en verzetten ons tegen het wegsnijden van buslijnen uit de wijken: elke wijk heeft recht op fatsoenlijk openbaar vervoer.

nijmegen.sp.nl

Meer berichten