Uitslag enquête PvdA Nijmegen naar woonwensen

Nijmegen - PvdA Nijmegen presenteert uitslag Enquête Woonwensen: Actieplan Wonen hard nodig. "Nijmegen schreeuwt om sociale huur- en middenwoningen: ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’"

"Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en middeldure huurhuizen in Nijmegen. Alleen een stevig Actieplan Wonen kan de Nijmeegse woningmarkt weer gezond maken." Dat is de belangrijkste conclusie uit de Woonenquête die de PvdA Nijmegen hield onder bewoners. PvdA kandidaat-raadslid David Campbell: “De Nijmeegse woningmarkt zit op slot, er moet iets gebeuren om de doorstroom vlot te trekken. We moeten bouwen, bouwen en bouwen.” De PvdA Nijmegen deed onderzoek naar de woonbehoefte van Nijmegenaren door heel de stad. Ruim 230 bewoners reageerden online en op diverse locaties in de wijken.

Campbell: “De resultaten liegen er niet om: er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen in Nijmegen, en ook een flinke vraag naar middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen voor starters.” De hoge vraag en het lage aanbod zorgen ervoor dat veel mensen ongewild zitten te wachten op een woning. “De boel zit hartstikke op slot, de doorstroom staakt. Meer dan driekwart van de huidige huurders in Nijmegen zoekt een nieuwe huurwoning! De vraag naar sociale huurwoningen is onder die groep huurders én starters onverminderd groot. Ook zitten er veel starters op een ander vlak klem: ze komen niet in aanmerking voor sociale huur, middeldure huur is er te weinig en de koopmarkt is oververhit. Ze vallen tussen wal en schip. Alleen met een gedegen actieplan trekken we de doorstroom vlot en zorgen we voor een gezonde woningmarkt in Nijmegen. Want een dak boven je hoofd, is een recht.”

Meer middeldure woningen, maar vooral meer sociale huurwoningen dus. De oplossingen formuleert de PvdA in het Actieplan Wonen. Campbell: "Experimenteren met starterscontracten, doorstroomcontracten en actief sturen op gemengde wijken. En meer aandacht voor kamerbewoning en voortzetting van de Huurteams na 2018. Daar zet ons Actieplan Wonen op in. Wonen in Nijmegen moet passend, betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen.”

De enorme vraag naar betaalbare woonruimte vraagt om stevige oplossingen. “Daarom moeten er én sociale huurwoningen én middeldure woningen gebouwd worden de komende jaren, maar ook goedkope koopwoningen. Bouwen, bouwen, bouwen: In alle segmenten voor iedereen en door de hele stad. Daarom passen wij grondprijzen aan voor sociale huurwoningen nemen harde eisen op in programma’s voor nieuwbouwlocaties over de realisatie van sociale huur en middensegmentwoningen. Met honderden woningen zijn we er niet. Duizenden zijn nodig de komende jaren.”

Ook de doorstroom wordt aangepakt in het Actieplan. “Met tijdelijke huurcontracten en doorstroomcontracten trekken we de boel vlot. Wij breiden experimenten met tijdelijke huurcontracten van 5 jaar voor starters uit. Deze starters houden hun meettijd bij entree, waardoor hun kansen op een andere woning toeneemt. Intussen kunnen ze 5 jaar rustig zoeken naar een andere woning maar hebben ze wel een dak boven hun hoofd.”

Campbell: “Tot slot blijven we ons inzetten voor gemengde wijken om tweedeling tegen te gaan en zetten we in op het verduurzamen van huizen. We steunen daarbij de mensen met een kleine beurs. Gemengd en betaalbaar wonen in een duurzame wijk is een recht, voor álle Nijmegenaren.”

Volledige rapport:

https://nijmegen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/513/2018/03/woonwensennijmegen-.pdf

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden